Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Sophia of Montferrat or the History of One Face 

  Dąbrowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Zofia z Montferrat, żona przedostatniego cesarza Bizancjum Jana VIII Paleologa, nie doczekała się dotąd zainteresowania historyków. Ich uwagę zatrzymał tylko jej brzydki wygląd, o którym napisali dziejopisarze bizantyńscy. ...
 • Legalization of Usurpers’ Power in Byzantium from the Seventh to the first Half of the Ninth Century 

  Leszka, Mirosław J. ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Artykuł poświęcony jest problemowi legalizowania władzy uzurpatorów w okresie od VII do połowy IX w. Autor skoncentrował swoją uwagę na dwóch podstawowych kwestiach: w oparciu o jakie siły podejmowane były uzurpacje w ...
 • The Role of the Constantinopolitan Patriarch at the Early Byzantine Emperors’ Court 

  Leszka, Małgorzata В. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Artykuł poświęcony został roli, jaką odgrywali biskupi Konstantynopola na dworze cesarzy bizantyńskich w IV-VI w. Analizując wybory stołecznych biskupów autorka wskazuje na rosnące zainteresowanie nimi panujących, którzy ...
 • Gregory in Constantinople as a Responsaus of Pope Pelagius II 

  Wolińska, Teresa ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Niniejszy artykuł prezentuje działalność Grzegorza, późniejszego papieża, jako nuncjusza papieskiego w Konstantynopolu. Czas jego misji przypada na lata ok. 579-584/5. Grzegorz reprezentował na dworze cesarskim interesy ...
 • The Army of the Later Roman Empire Described in New History by Zosimus 

  Krupczyński, Piotr (1996)
  Artykuł podejmuje próbę zebrania i zestawienia informacji na temat politycznej i społecznej roli oraz oceny arm ii w IV w. i pierwszym dziesięcioleciu V w., zawartych w dziele pogańskiego historyka z drugiej połowy V w., ...
 • Heroic Portraits in the Fifth Book of John Malalas’ Chronicle 

  Kokoszko, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Artykuł rekonstruuje pierwotną liczbę, kolejność i treść literackich portretów odmalowujących bohaterów greckich i trojańskich. A uto r szuka genezy portretów w bizantyńskiej wersji Ephemeris belli troiani autorstwa Diktysa ...
 • Le choix du lieu pour la délibération des conciles convoqués par les empereurs du bas-empire romain 

  Bralewski, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Imperatorzy rzymscy zwołując synody, czy sobory, kierowali do biskupów listy konwokacyjne, w których wskazywali kto m a w konkretnym zgromadzeniu uczestniczyć, jakie stawiają przed nim i zadania, oraz określali term in ...
 • Les etudes byzantines en Pologne (1974-1994) 

  Ceran, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  W porównaniu z tym przeglądem dorobku polskiej bizantynologii, który opublikowałem w 1974 r., ostatnie dwudziestolecie charakteryzuje się poważnym wzrostem w Polsce zainteresowań studiami bizantynologicznymi. Nie wszystkie ...
 • Avant-propos 

  Ceran, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)