CONTENT

 1. Débat de la Nature et de la Culture - la mal mariée dans l'Heptaméron
  Krystyna Antkowiak
 2. L’idéal de la femme dans Y Heptaméron
  Krystyna Antkowiak
 3. La Sainte Vierge dans les „comédies religieuses” de Marguerite de Navarre
  Kazimierz Kupisz
 4. Vérité et rhétorique dans L'Heptaméron de Marguerite de Navarre
  Witold Konstanty Pietrzak
 5. Epistolarność Aline et Valcour
  Witold Konstanty Pietrzak
 6. Mégère non apprivoisée ou la vie de couple dans les dernières pièces de Georges Feydeau
  Maria Myszkorowska
 7. Les problèmes qui assurent le succès - autour de L'Accusée de Michel de Saint Pierre
  Teresa Szumlewicz
 8. II sistema delle focalizzazioni in Barnabo delle montagne di Dino Buzzati
  Izabella Gutewicz
 9. Vittoria Aganoor-Pompilij alia luce della critica italiana
  Mariola Winiecka-Szreter
 10. L’homme et l’humain dans les romans d’Andrée Chedid: Le sixième jour et L'Autre
  Mariola Winiecka-Szreter
 11. Warianty jednostek frazeologicznych na przykładzie współczesnego języka włoskiego
  Wojciech Stefaniak
 12. Place et rôle des observations de classes dans le processus de la formation de futurs professeurs du français langue étrangère
  Mieczysław Gajos
 13. W służbie łódzkiego szkolnictwa - wspomnienie o dr Stanisławie Lazarowej
  Kazimierz Kupisz

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Place et rôle des observations de classes dans le processus de la formation de futurs professeurs du français langue étrangère 

  Gajos, Mieczyslaw (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Przygotowanie metodyczne przyszłych nauczycieli języków obcych opiera się w znacznym stopniu na procesie obserwacji. Student, z chwilą rozpoczęcia zajęć w szkole ćwiczeń, spotyka się ze złożoną rzeczywistością procesu ...
 • L’homme et l’humain dans les romans d’Andrée Chedid: Le sixième jour et L'Autre 

  Winiecka-Szreter, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Niniejsza praca przedstawia ogólne idee i wartości zawarte w dwóch powieściach Andrée Chedid: Le sixième jour i L'Autre. Powieści te można omawiać łącznie, gdyż wykazują one wiele podobieństw zarówno w konstrukcji fabuły, ...
 • Débat de la Nature et de la Culture - la mal mariée dans L'Heptaméron 

  Antkowiak, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Autorka porównuje motyw mal mariée w jego oryginalnej, średniowiecznej postaci z modyfikacją, jakiej uległ w Heptameronie. Autorka zauważa, że nauka moralna płynąca z liryzmu średniowiecznego głosi, że miłość zgodna z ...
 • Les problèmes qui assurent le succès - autour de L'Accusée de Michel de Saint Pierre 

  Szumlewicz, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Opublikowana w 1972 r. powieść Michała de Saint Pierre pt. L'Accusée (Oskarżona) szybko znalazła się na liście bestsellerów. O niewątpliwym sukcesie książki świadczy fakt przetłumaczenia jej na kilka języków, jak również ...
 • La Sainte Vierge dans les „comédies religieuses” de Marguerite de Navarre 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Wbrew mniemaniu Piotra Sage, echa nieporozumień co do rzekomego protestantyzmu Małgorzaty z Nawarry i jej stosunku do kultu Matki Boskiej pobrzmiewać miały jeszcze po ukazaniu się jego artykułu na ten temat (drukowanego ...
 • Epistolarność Aline et Valcour 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Dans ce travail on applique l'analyse narratologique à un roman de Sade, Aline et Valcour. On étudie successivement la position du narrateur par rapport à l’acte narratif, puis par rapport à l’histoire; le sujet de la ...
 • W służbie łódzkiego szkolnictwa - wspomnienie o dr Stanisławie Lazarowej 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Dans cet article l’auteur présente succintement la biographie de S. Lazarowa. Fille d’un ingénieur, elle vit dans une famille suffisamment riche pour recevoir une éducation primaire et secondaire solide. Elle part ensuite ...
 • Warianty jednostek frazeologicznych na przykładzie współczesnego języka włoskiego 

  Stefaniak, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  L’article est un essai d’illustration et de classification des types les plus fréquents des variantes d’unités phraséologiques de l’italien contemporain. L’analyse de plusieurs exemples de locutions phraséologiques permet ...
 • Vittoria Aganoor-Pompilij alia luce della critica italiana 

  Winiecka-Szreter, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia sylwetki włoskiej poetki końca XIX w., Vittorii Aganoor-Pompilj, na podstawie całokształtu włoskiej krytyki literackiej na ten temat. Analiza tekstów krytycznych, często ...
 • Il sistema delle focalizzazioni in Barnabo delle montagne di Dino Buzzati 

  Gutewicz, Izabella (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Artykuł zawiera analizę pierwszej powieści D. Buzzatiego pod kątem perspektywy, z jakiej prowadzona jest narracja. Zdecydowanie przeważa w niej perspektywa wewnętrzna, ukazująca świat taki, jakim go widzi zmieniający się ...
 • Mégère non apprivoisée ou la vie de couple dans les dernières pièces de Georges Feydeau 

  Myszkorowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Niniejsza praca poświęcona została pięciu ostatnim jednoaktówkom G. Feydeau, napisanym po 1908 r., ze względu na to, iż wyraźnie odcinają się od poprzednich i tworzą jakby pewien cykl. Sam autor chciał go zatytułować ...
 • Vérité et rhétorique dans L'Heptaméron de Marguerite de Navarre 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Praca jest próbą wniknięcia w związki, jakie zachodzą między prawdą a retoryką w Heptameronie Małgorzaty z Nawarry. Problem tych związków postawiony jest w Prologu I, gdzie autorka postuluje wyłączność między prawdą a ...
 • L’idéal de la femme dans l'Heptaméron 

  Antkowiak, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Autorka artykułu wykazuje, że ideał kobiety, który Małgorzata z Nawarry proponuje w niektórych nowelkach Heptameronu, wywodzi się z Ewangelii i Listów iw. Pawia. Jednocześnie podkreśla, że obok apologii kobiety w ...