CONTENT

 1. Экзегетическо-аллегорические приемы в литературе Киевской Руси
  Klaus-Dieter Seemann
 2. O dwóch obiegach - ustnym i piśmienniczym - w życiu literackim Dawnej Rusi
  Ryszard Łużny
 3. Загадка в литературе Древней Руси XV-XVI веков
  Urszula Wójcicka
 4. U źródeł poezji staroruskiej. (Uwagi o wierszopisarstwie «carewicza» Tymoteusza Akundinowa)
  Bogusław Mucha
 5. Русское барокко и его место в истории литературы
  Lucjan Suchanek
 6. Поэзия русского барокко во взаимодействии с другими видами искусств (к постановке проблемы)
  Lidia Sazonowa
 7. Принцип иносказания и черты политической драмы в "Комидии притчи о блуднем сыне" Симеона Полоцкого
  Lubow Itigina
 8. Место и роль светской повествовательной прозы в литературной культуре Руси XVII - первой трети XVIII в
  Eliza Małek
 9. Польско-русские литературные связи в эпоху Петра I (к пересмотру концепции)
  Sergiusz Nikołajew
 10. Postać literacka w beletrystyce rosyjskiej końca XVII pocz. XVIII w
  Anna Warda
 11. Книжный культурный центр на Низовой Печоре в XVIII - XIX вв
  Tatiana Wołkowa
 12. Несколько замечаний по поводу идеи Москвы - третьего Рима в русской мысли XIX века
  Andrzej Lazari

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions