CONTENT

 1. Les voyages picaresques de Pigault-Lebrun
  Michel Nathan
 2. L'art de voyager selon les romantiques: Chateaubriand, Nerval et Słowacki
  Barbara Sosień
 3. Louis Veuillot - voyageur en Italie
  Kalikst Morawski
 4. Du voyage musical au voyage initiatique: Consuelo et La Comtesse du Rudolstadt de George Sand
  Regina Bochenek-Franczakowa
 5. L’architecture, le temps et la restauration dans la culture française du debut du XIX' siècle: considérations à propos des Promenades dans Rome de Stendhal et de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo
  Carlos Alberto Cacciavillani
 6. Le voyage en Orient de Gustave Flaubert
  Lucette Czyba
 7. Le sens ou les sens du déplacement dans les romans de Flaubert
  Krystyna Falicka
 8. Pierre Loti et Gabriel Charmes au Maroc
  Halina Sawecka
 9. Circulations de personnages dans Les Thibault
  Pierre de Gaulmyn
 10. Le voyage dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
  Maria Myszkorowska
 11. Le caractère du voyage dans le roman de Jules Supervielle
  Jerzy Lis
 12. Le Voyage d'Urien, d’André Gide ou le traité de l’imaginaire
  Aleksander Milecki
 13. Essai de lexicographie poétique: le mot „voyage"
  Edgard Pich
 14. Les voyages littéraires à la découverte de l’Asie: Cendrars et Michaux
  Wacław Rapak
 15. Le motif du voyage dans le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline
  Paweł Matyaszewski
 16. Les pérégrinations de Georges Perec
  Krzysztof Soboczyński
 17. Voyage - évasion ou mythe. L'Atlantide de Pierre Benoît
  Aleksander Abłamowicz
 18. Voyage spatio-temporel - voie de l’évolution spécifique de la science-fiction contemporaine
  Magdalena Wandzioch
 19. Le Jeune homme Annibal de Franz Hellens, l’aventure du mouvement
  Joanna Pychowska
 20. Christophe Colomb - le voyageur du XX‘ siècle (Lecture thématique et spatiale du personnage)
  Ewa Andruszko
 21. Le voyage dans la série SAS de G. de Villiers
  Nicole Gourgaud
 22. Allocution de clôture
  Jean-Claude Margolin

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Allocution de clôture 

  Margolin, Jean-Claude (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
 • Le Jeune homme Annibal de Franz Hellens, l’aventure du mouvement 

  Pychowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Podstawę rozważań tego artykułu stanowią słowa XX-wiecznego, francuskojęzycznego pisarza belgijskiego, dotyczące jednej z jego powieści: „Być może, kiedyś odczyta się mój utwór jako nowy wzór powieści pikarejskiej czy ...
 • Voyage spatio-temporel - voie de l’évolution spécifique de la science-fiction contemporaine 

  Wandzioch, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Fantastyka naukowa wywodzi się z trzech prądów - utopii, satyry i cudowności. Świadczy o tym najwyraźniej sposób przedstawienia podróży w czasie i przestrzeni, motywu przewodniego, istniejącego w tym gatunku literatury ...
 • Les pérégrinations de Georges Perec 

  Soboczyński, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Georges Perec podróżnikiem? Żadne z jego dzieł nie jest prawdziwym sprawozdaniem z podróży. Les Choses, jego pierwsza powieść, której akcja umieszczona jest w Tunezji, z trudnością można by sklasyfikować w tej kategorii, ...
 • Essai de lexicographie poétique: le mot „voyage" 

  Pich, Edgard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Autor artykułu stawia sobie za cel prześledzenie czy sam wyraz „podróż” i jego derywaty fascynują poetów w równym stopniu co motyw podróży, mający wielowiekową i bogatą tradycję literacką. Analiza wybranych utworów z ...
 • Le motif du voyage dans le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline 

  Matyaszewski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Już w samej strukturze Podróży do kresu nocy Céline’a daje się zauważyć szczególne znaczenie motywu podróży dla treści i przekazu filozoficznego powieści. Powrót głównego bohatera do miejsca, w którym zaczęła się jego ...
 • Le sens ou les sens du déplacement dans les romans de Flaubert 

  Falicka, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Niniejsze studium jest próbą semiotycznej analizy opisów różnego rodzaju przemieszczeń postaci w trzech powieściach Flauberta: Pani Bovary, Szkole uczuć i w Bouvard i Pécuchet. Bohaterowie tych powieści mają wyraźne ...
 • Le voyage en Orient de Gustave Flaubert 

  Czyba, Lucette (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Podróż Flauberta na Wschód nie miała w sobie niczego oryginalnego. W XIX w. panuje moda na Wschód, ale cele podróży bywają różne. Wydaje się, że dla Flauberta była to pielgrzymka do źródeł religii i poszukiwanie własnej ...
 • Circulations de personnages dans Les Thibault 

  Gaulmyn, Pierre de (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Powieśdopisarstwo Martina du Gard jest realistyczne ze względu na konstrukcję narracji i na ambicje odtwarzania świata rzeczywistego w sposób doskonale przezroczysty. Umieszczając się w tej perspektywie, Martin du Gard ...
 • Le voyage dans la série SAS de G. de Villiers 

  Gourgaud, Nicole (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Podróż jest jedną z głównych kategorii powieści szpiegowskiej. Na podstawie analizy 84 tomów powieści tego gatunku, napisanych w ciągu ostatnich 20 lat przez Gerarda de Villiers, autorka artykułu pragnie wykazać, że ...
 • Christophe Colomb - le voyageur du XX‘ siècle (Lecture thématique et spatiale du personnage) 

  Andruszko, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Referat przedstawia analizę porównawczą dwu sztuk: dramatu P. Claudela Księga Krzysztofa Kolumba, oraz feerii dramatycznej M. de Ghelderode K rzysztof Kolumb (oba teksty z 1927 r.). Część wstępna poświęcona została różnym ...
 • Voyage - évasion ou mythe. L'Atlantide de Pierre Benoît 

  Abłamowicz, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Egzotyzm historyczny - uprawiany we Francji już w XIX w. rozwinął się szczególnie w powiązaniu z romantyzmem i symbolizmem, by w XX w. przyjąć formułę ucieczki od rzeczywistości w poszukiwaniu odległego, lecz możliwego ...
 • Les voyages littéraires à la découverte de l’Asie: Cendrars et Michaux 

  Rapak, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Blaise Cendrars i Henri Michaux, podróżnicy, dla których rzeczywiste podróże stały się, w inny zresztą sposób, punktem wyjścia twórczości literackiej, odbywają podróże do Azji. Choć dzieli je niemal 30 lat, ich charakter ...
 • Le caractère du voyage dans le roman de Jules Supervielle 

  Lis, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Celem artykułu jest ocena charakteru podróży w pierwszej powieści J. Supervielle’a Człowiek z pampy wydanej w 1923 r. Napisana między dwoma ważnymi zbiorami poetyckimi - Débarcadères (1922) i Gravitations (1925) - powieść ...
 • Le voyage dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry 

  Myszkorowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Struktura Malego Księcia oparta jest na podróży, która stanowi swoisty kontekst mający na celu, poprzez wędrówkę głównego bohatera, ukazać jego stopniowe dochodzenie do poznania samego siebie. Podróż Maiego Księcia odbywa ...
 • Le Voyage d'Urien, d’André Gide ou le traité de l’imaginaire 

  Milecki, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Voyage d'Urien (1893) A. Gide’a to jedno z wczesnych jego opowiadań, które tak ze względu na podjętą, a bardzo wówczas modną tematykę podróży egzotycznej (wypraw polarnych, eksploracji przestrzeni ziemskich i pozaziemskich ...
 • Pierre Loti et Gabriel Charmes au Maroc 

  Sawecka, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Przedmiotem analizy prezentowanego artykułu są dwa teksty, opisy podróży do Maroka, dokonane w tych samych okolicznościach (misja dyplomatyczna ministra pełnomocnego Francji), w tym samym mniej więcej czasie (1886 r. i ...
 • L’architecture, le temps et la restauration dans la culture française du debut du XIX' siècle: considérations à propos des Promenades dans Rome de Stendhal et de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo 

  Cacciavillani, Carlos Alberto (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Mimo że trudno jest mówić o cechach wspólnych tych, jakże różnych w założeniach literackich, książek, to jednak w obydwu odnajdujemy ważne uwagi na temat architektury, czasu, przeszłości i restauracji. Przede wszystkim ...
 • L'art de voyager selon les romantiques: Chateaubriand, Nerval et Słowacki 

  Sosień, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Romantyczne podróże literackie pisarzy francuskich i polskich odbywają się pod znakiem Byrona i Chateaubrianda; są próbą konfrontacji pewnej sumy wyobrażeń i stereotypów z rzeczywistością przeżytą, a więc doświadczeniem ...
 • Les voyages picaresques de Pigault-Lebrun 

  Nathan, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Artykuł poświęcony jest przeglądowi powieści Pigault-Lebruna, których większość osnuta jest wokół motywu podróży łotrzykowskiej. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem własne życie autora, bujne i awanturnicze, dostarczyło ...

View more