CONTENT

 1. Carp fibrinogen and its terminal plasmin degradation products
  Tadeusz Krajewski, Paweł Nowak, Jacek Golański
 2. Wpływ seleninu sodowego na białka płytek krwi świni
  Halina Żbikowska, Tadeusz Krajewski, Barbara Wachowicz
 3. Isolation and partial purification of a glutathione peroxidase from pig blood platelets
  Halina M. Żbikowska, Barbara Wachowicz
 4. Peroksydacja lipidów płytek krwi świni stymulowana działaniem cis- i transplatyn
  Barbara Wachowicz, Beata Olas
 5. Wpływ związków platyny na generowanie anionorodnika ponadtlenkowego w płytkach krwi świni
  Beata Olas, Barbara Wachowicz
 6. Wpływ kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego na oksy- i deoksyhemoglobinę człowieka
  Bożena Bukowska, Wirgiliusz Duda
 7. Stabilność hemoglobiny Chironomus thummi thummi w układzie rozpuszczalników woda-glikol etylenowy. Badanie mechanizmu denaturacji Hb CTT
  Paweł A. Osmulski, Wirgiliusz Duda, Piotr Duchnowicz
 8. Partition coefficient of organophosphorus insecticides evaluated by fluorescence quenching
  Janusz Błasiak
 9. Kinetic properties of the (Ca²+ + Mg²+)-ATPase bound to and extracted from the pig erythrocyte membrane
  Janusz Błasiak
 10. Rola Helicobacter pylori w patogenezie chorób żołądka i dwunastnicy
  Grażyna Zaleśna, Krzysztof Gwoździński
 11. Generowanie rodników tlenowych w procesie autooksydacji hemoprotein
  Roman Gondko, Teresa Gabryelak, Ian V. Chapman
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions