Recent Submissions

 • Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego a lingwistyka stosowana 

  Stalmaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  The paper discusses recent developments in the Government-Binding model of generative grammar proposed by N. Chomsky, concentrating on the issue of Universal Grammar. Chomsky asks three questions about the status of ...
 • Expressions of Belief and Belief Ascription 

  Jaszczołt, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  W artykule przedstawiam tezę, że zadania wyrażające postawy epistemiczne, a w szczególności zdania typu: „X wierzy, że p”, są semantycznie wieloznaczne; interpretacje tych zdań można podzielić na interpretacje de re i ...
 • Projekcja Ruskiej Prawdy w Niebieskiej księdze Michała Zoszczenki (aspekt lingwistyczny) 

  Wierzbiński, Jarosław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Повествование о послереволюционном укладе жизни в Голубой книге Михаила Зощенко скрещивается для контраста с историческими экскурсами, в том числе, но памятникам письменности. В произведете вовлекаются, к примеру, отдельные ...
 • Elementy humoru w dziecięcej twórczości językowej 

  Tomaszewska, Sławomira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Referring to the developmental psychology of child of preschool age, the article discusses kinds of neologistic language creation. The analysed material was derived from the section entitled "Satyra w krótkich majteczkach" ...
 • Noce i dnie Marii Dąbrowskiej po słoweńsku - problemy translacji 

  Ostromęcka-Frączak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  The author discusses the successive translations of Maria Dąbrowska’s works into Slovenian. They comprise one novel - Noce i dnie, and four short stories: Jesionka, Zdobycie serc, Dziecko, and Pocieszenie. The analysis ...
 • Przyimkowe konstrukcje temporalne w języku polskim 

  Lesz-Duk, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  This article deals with the already obsolete prepositional ways of denoting lime in the history of the Polish language. Adverbials of time in Polish were expressed by the following prepositional structures: za + Dopełniacz ...
 • Łączliwość składniowa czasowników oznaczających przekazywanie informacji 

  Lesz-Duk, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  The aim of this article is to examine the syntactic government of a group of verbs denoting transmission of information. The verbs under analysis optionally connote personal noun (personal pronoun) having the function ...
 • Karola Dejny wielki Atlas gwar polskich 

  Gala, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  With the 1978 publication of his article on Main Problems of Polish Dialectology, Professor Karol Dejna a new drew attention to the need to compile the great Atlas of Polish Dialects (wielki Allai gwar polskich - hence ...
 • O języku poezji Jerzego Żuławskiego 

  Dzióbałtowska, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  As a result of an analysis of the language of Jerzy Żuławski’s poetry, some devices have been selected which go beyond the linguistic norms common and universally accepted on the turn of the XIX and XX centuries. The ...
 • O języku i stylu poezji Jana Kasprowicza 

  Dzióbałtowska, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  The article contains a stylistic and linguistic analysis of Kasprowicz’s poems published in the period of Modernism. The following elements were selected from the texts of the poems: 1. deviations from the linguistic ...