Show simple item record

dc.contributor.authorWilkinson, Adrian
dc.date.accessioned2016-04-07T07:02:13Z
dc.date.available2016-04-07T07:02:13Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17708
dc.description.abstractW ciągu ostatnich 20 lat termin empowerment wszedł na stałe do terminologii języka biznesu. Łączy się z popularnymi obszarami zarządzania, takimi jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością, wiedzą z zakresu reengineeringu i „odchudzonej” organizacji. Empowerment jest często uważany za rozwiązanie problemów zbiurokratyzowanej, taylorowskiej organizacji pracy, w której na kreatywność pracownika nie ma miejsca, a jego wyalienowanie jest codziennością. Jednakże nawet w literaturze przedmiotu nie ma dość konstruktywnej dyskusji na temat problemów, z jakimi muszą się borykać zarządzający przy wprowadzaniu zasad empowermentu. Niewiele jest także o warunkach, w jakich ta technika zarządzania może być z powodzeniem zastosowana. Zakłada się również, że pracownicy z chęcią podążą nową, liberalną drogą kształtowania ich pracy, a jest to - jak dalej próbuje się udowodnić - mit. Autor podejmuje także próby obalenia mitu wszechstronności zastosowania empowermentu, bowiem powszechnie zakłada się, że jest on odpowiedni dla każdej organizacji, niezależnie od okoliczności.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;195
dc.titleEmpowerment - Myths and Meanings - Organizational Panacea or Poisonpl_PL
dc.title.alternativeEmpowerment - mity i znaczenie - panaceum na problemy organizacyjne czy trucizna?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number241-258pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationLoughborough University Business School, Ashby Road, Loughborough, Leicestershire, LE11 3TU, Tel: 01509 228273, Fax: 01509 223960.pl_PL
dc.referencesBrannen P. (1983), Authority and Participation in Industry, Batsford, London.pl_PL
dc.referencesByman W. (1991), Zapp! The Lightning of Empowerment, Century Business, London.pl_PL
dc.referencesCollins D. (2000), Management Fads and Buzzwords: Critical-Practical Perspectives, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesCollinson M., Rees C., Edwards P., Inness L. (1998), Involvement but no Empowerment: a case study analysis of quality management and employee relations, “Employment Relations Research”, Series, No. 1, London.pl_PL
dc.referencesConger J., Kanungo R. (1988), The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, “Academy of Management Review”, vol. 13, No. 3, p. 471-482.pl_PL
dc.referencesDenham Lincoln, N., Travers C., Ackers P., Wilkinson A. (2002), The meaning of Empowerment: The interdisciplinary etymology of a new management concept, “International Journal of Management Reviews”, vol. 4, No. 3, p. 271-290.pl_PL
dc.referencesDrucker P. (1988), The coming of the new organisation, “Harvard Business Review”, January-February, p 45-53.pl_PL
dc.referencesDundon, T., Wilkinson A. (2005), Employee Participation, [in:] Contemporary Human Resource Management, eds. T. Redman, A. Wilkinson, Financial Times/Prentice Hall.pl_PL
dc.referencesEdwards P., Collinson M., Rees C. (1997), The Determinants of Employee Responses to Total Quality Management, Working Paper.pl_PL
dc.referencesEdwards P., Collinson M., Rees С. (1998), The Determinants of Employee Responses to Total Quality Management, “Organization Studies”, vol. 19, No. 3, p. 449-175.pl_PL
dc.referencesFenton-O’Creevy M. (2001), Employee involvement and the middle manager: saboteur or scapegoat?, “Human Resource Management Journal”, vol. 11, No. 1, p. 24-40.pl_PL
dc.referencesFoy N. (1994), Empowering People at Work, Gower, London.pl_PL
dc.referencesFusara P., Miller R. (2002), What Went Wrong at Euroni: Everyone’s Guide to the Largest Bankruptcy in US History, Wiley.pl_PL
dc.referencesGeary J. (2003), New Forms of Work Organizations: Still Limited, Still Controlled, but still Welcome?, [in:] Industrial Relations: Theory and Practice in Britain, ed. P. Edwards, 2nd Ed., Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesGuest D. (1999), Human Resource Management - the worker's verdict, “Human Resource Management Journal”, vol. 9, No. 3, p. 5.pl_PL
dc.referencesHardy C., Leibo-O’Sullivan S. (1998), The power behind empowerment: implications for research and practice, “Human Relations”, vol. 5, No. 4, p. 451-483.pl_PL
dc.referencesHeller F., Pusić E., Strauss G., Wilpert В. (1998), Organizational Participation, Myth and Reality, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesHennestad B. (1998), Empowering by de-powering: Towards an HR strategy for realizing the power of empowerment, “International Journal of Human Resource Management”.pl_PL
dc.referencesHilmer F. G., Donaldson L. (1996), Management Redeemed: Debunking the Fads that Undermine our Corporations, The Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesIchniowski C., Kochan T., Levine D., Olsen C., Strauss G. (1996), What Works at Work: Overview and Assessment, “ Industrial Relations”, vol. 35, No. 3, p. 299-333.pl_PL
dc.referencesKanter R. M. (1989), The new managerial work, “Harvard Business Review”, November- December, p. 85-92.pl_PL
dc.referencesLashley C. (1997), Empowering Service Excellence: Beyond the Quick Fix, Cassell, London.pl_PL
dc.referencesLawler E. E. (1996), From the Ground Up, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesLee, Кoh (2001), Is Empowerment really a unique concept?, “International Journal of Human Resource Management”, vol. 12, No. 4, p. 684-695.pl_PL
dc.referencesMarchington M. (1992), Managing the Team, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesMarchington M. (1995), Fairy Tales and Magic Wands: New Employment Practices in Perspective, “Employee Relations”, vol. 17, No. 1, p. 51-66.pl_PL
dc.referencesMarchington M., Wilkinson A. (2005), Direct Participation and Involvement, [in:] Personnel Management, ed. S. Bach, 4th Ed., Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesMarchington M., Wilkinson A., Ackers P., Dundon T. (2001), Management Choice and Employee Voice, Chartered Institute of Personnel and Development, London.pl_PL
dc.referencesMicklethwait J., Woolridge A. (1996), The Witch Doctors: What the Management Gurus are Saying, Why it Matters and How to Make Sense of it, Heinemann, London.pl_PL
dc.referencesMitchell Stewart A. (1994), Empowering People, Pitman, London.pl_PL
dc.referencesMorrell K., Wilkinson A. (2002), Empowerment: through the smoke and past the mirrors, “Human Resource Development International”, vol. 5, No. 1, March, p. 119-130.pl_PL
dc.referencesPateman C. (1970), Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesPatterson M., West M., Lawthom R., Nickell S. (1997), The Impact of People Management Practices on Business Performance, Institute of Personnel and Development, London.pl_PL
dc.referencesPeters T. (1989), Thriving on Chaos, Pan. London.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Sutton R. (2003), The knowledge-doing gap, Harvard Business School Press, Harvard.pl_PL
dc.referencesPoole M. (1986), Towards a New Industrial Democracy: Workers Participation in Industry, Routledge and Kegan Paul, London.pl_PL
dc.referencesPoole M., Lansbury R., Wailes N. (2000), A Comparative Analysis of Developments in Industrial Democracy, “Industrial Relations”, vol. 40, No. 3, p. 490-525.pl_PL
dc.referencesProcter S., Mueller F. (2000), Teamworking, Macmillan Press, London.pl_PL
dc.referencesPsoinos A., Smithson S. (2002), Employee empoverment in manufacturing: A study of organisations in the UK, “New Technology, Work and Employment”, vol. 17, No. 2, p. 132-148.pl_PL
dc.referencesRedman T., Wilkinson A. (2005), Contemporary Human Resource Management, 2nd Ed., Financial Times-Prentice Hall.pl_PL
dc.referencesRoeber J. (1975), Social Change at Work, Heinemann, London.pl_PL
dc.referencesRosenthal P., Hill S., Peccei R. (1997), Checking out service: evaluating excellence, HRM and TQM in retailing, “Work, Employment and Society”, vol. 11, No. 3, p. 481-503.pl_PL
dc.referencesSchönberger R. (1990), Building a Chain of Customers, Hutchinson Business Books, London.pl_PL
dc.referencesSemier R. (1989), Managing without Managers, “Harvard Business Review” , September- October, p. 76-84.pl_PL
dc.referencesSimons R. (1995), Control in an Age of Empowerment, “Harvard Business Review”, March-April, p. 80-88.pl_PL
dc.referencesStaw В., Epstein S. (2000), What bandwagons bring: Effects of popular management techniques on corporate performance, reputation and CEO pay, “Administrative Science Quarterly”, vol. 45, p. 523-556.pl_PL
dc.referencesTrist E., Higgin G., Murray H., Pоllосk А. (1963), Organisational Choice: Capabilities of groups at the coalface under changing technologies, Tavistock, London.pl_PL
dc.referencesVan Outdshoorn M., Thomas L. (1993), A management synopis of empowerment, “Empowerment in Organizations”, vol. 1, No. 1, p. 4-12.pl_PL
dc.referencesWall T. D. (2002), Empowerment, “People Management", 25th October.pl_PL
dc.referencesWalton R. (1985), From Control to Commitment in the Workplace, “Harvard Business Review”, March-April, p. 77-84.pl_PL
dc.referencesWilkinson A. (1998), Empowerment: A review and a critique, “Personnel Review”, vol. 27, No. 1, p. 40-56.pl_PL
dc.referencesWilkinson A. (2002), Empowerment, [in:] International Encyclopaedia of Business and Management Handbook of Human Resource Management, eds. M. Poole, M. Warner, ITB Press, London, p. 507-517.pl_PL
dc.referencesWilkinson A., Willmott H. (1994), Total Quality: Asking Critical Questions, “Academy of Management Review”, vol. 20, No. 4, p. 789-791.pl_PL
dc.referencesWilkinson A., Godfrey G., Marchington M. (1997), Bouquets, Brickbats and Blinkers: TQM and Employee Involvement in Context, “Organisation Studies”, vol. 18, No. 5, p. 799-820.pl_PL
dc.referencesWilkinson A., Dundon T., Marchington M., Ackers P. (2004), Changing Patterns of Employee Voice, “Journal of Industrial Relations”, (forthcoming).pl_PL
dc.referencesWilkinson A., Marchington M., Ackers P., Goodman J. (1993), Refashioning the employment relationship: The experience of a chemical company over the last decade, “Personnel Review”, vol. 22, No. 3, p. 22-38.pl_PL
dc.referencesWilkinson A., Redman T., Snape E., Marchington M. (1998), Managing with Total Quality Management: Theory and Practice, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesWood S., De Menezes L. (1998), High Commitment Management in the UK, “Human Relations”, vol. 51, p. 485-515.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record