Władza i miasto. Oblicza przemian społeczno-przestrzennych polskich miast
red. Iwona Borowik, Grzegorz Kozdraś

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie. Wokół miasta i władzy
Iwona Borowik, Grzegorz Kozdraś

ESEJ

2. Badanie miasta − stare i nowe pytania / Urban studies – old and new questions
Bohdan Jałowiecki

ARTYKUŁY

3. Pamięć zbiorowa mieszkańców miasta. Studium o badaniach pamięci zbiorowej / Collective memory of city inhabitants. The study of collective memory research
Barbara Pabjan
4. Rola władz regionalnych i krajowych w kształtowaniu rozwoju i konkurencyjności polskich miast średniej wielkości / The role of regional and central governments in the process of development of small and medium sized towns
Dawid Krysiński
5. Przestrzeń publiczna jako przestrzeń tożsamości miasta. Szansa czy balast dla rozwoju miasta? / Public space as a city’s identity space. The chance or barrier in the city’s development?
Krzysztof Bierwiaczonek
6. Społeczne konsekwencje rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza / Social consequences of the revitalization of Wroclaw’s Nadodrze neighborhood
Paulina Olejniczak
7. Władze miejskie a poszukiwania dobrej przestrzeni publicznej / The local authority in search of the good public space
Iwona Borowik
8. Rewitalizacja po baskijsku. Kulturowy kod „efektu Guggenheima” / The Basque approach to urban regeneration. The cultural code of “the Guggenheim Effect”
Joanna Orzechowska-Wacławska
9. O zasadności badań nad tożsamością dzielnic miast. Poszukiwanie nowych–starych tożsamości / The validity of districts of city research. Searching for the new–old identities
Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera
10. Nowa martwa dzielnica? Katowicka Strefa Kultury w perspektywie myśli urbanistycznej Jane Jacobs / A new dead district? Katowice Culture Zone in the perspective of Jane Jacobs’ urban concept
Piotr Czakon
11. Ruchy miejskie w poszukiwaniu wartości i idei kluczowych dla rozwoju miast / Social urban movements in search of the values and ideas which are crucial to urban development
Katarzyna Łuczak

Recent Submissions