Zdrowie i wygląd w przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach kobiet i mężczyzn
red. Ewa Malinowska

SPIS TREŚCI

1. Czy wygląd ma znaczenie? Kapitał seksualny a sukces rekrutacyjny w opiniach kobiet i mężczyzn / Does appearance matter? Erotic capital and successful recruitment in the opinion of women and men
Emilia Paprzycka, Dominika Orlik
2. Piękno starzejącego się ciała: oczywisty czy pozorny wymiar wartości społecznych? / The beauty of the aging body: apparent indicator of social worth?
Mariola Bieńko
3. Komercjalizacja ciała ludzkiego w społeczeństwie ryzyka biomedycznego / Commercialization of human body in a society of biomedical risk
Mieczysław Gałuszka
4. Współczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematyki / A contemporary ideal of male body – the chosen aspects of issues
Krzysztof Arcimowicz
5. Rekonstruktorzy profesjonalni czy hobbystyczni? Rola i znaczenie stroju w świecie rekonstrukcji historycznej epoki średniowiecza / Professional or hobby reenactment? Role and meaning of clothes in social world of medieval historical reenactment
Malwina Pietrzyk-Jagielska
6. Medykalizacja wyglądu – nowy wymiar zdrowego ciała / The medicalization of image – new dimension of the healthy body
Magdalena Wieczorkowska
7. Ocena własnego ciała oraz stanu zdrowia u osób transseksualnych / Assessment of one’s own body and the health status of transgender people
Jonasz Wethacz
8. Factors affecting health in young and old men and women’s beliefs / Czynniki wpływające na zdrowie w przekonaniach młodych i starych kobiet i mężczyzn
Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek
9. Nierówności w zdrowiu w świetle wyników projektu „problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej” / Inequalities in health in light of the results of project “The problem of attendance of women to cytological tests in Poland. A sociomedical analysis”
Włodzimierz Piątkowski, Anna Sadowska, Marcin Stanisław Bobiński, Wiesława Bednarek
10. Kobieca strona dyskursu onkologicznego. Empiryczne spojrzenie na demokratyzację wiedzy medycznej / Women in the oncological discourse: an empirical approach to democratization of medical knowledge
Anna Czerner, Elżbieta Nieroba
11. Ladies and gentlemen… On your marks, get set, go! About leisure time sport and the popularity of running among men and women / Panie i panowie na start! O modzie na bieganie i sporcie czasu wolnego w doświadczeniach kobiet i mężczyzn
Jakub Ryszard Stempień

VARIA

12. Aktywność fizyczna a stan zdrowia wśród młodych osób – doniesienie wstępne / Physical activity and health status among young people – preliminary report
Sylwia Kiełbasa, Natalia Kaźmierczak, Joanna Kwiatkowska, Antoni Niedzielski
13. Zarys koncepcji marynizacji / Outline of the concept of marinization
Arkadiusz Kołodziej

RECENZJA

14. Między disease i illness, czyli o sztuce przedstawiania chorób w medycynie. Recenzja książki Richarda Barnetta, “The Sick Rose: disease and the art of medical illustration”, Thames & Hudson, London 2014 (254 strony)
Sebastian Latocha

Recent Submissions