Spis treści

 1. Świadczenia społeczne i ich finansowanie w świetle polityki państwa i reformy gospodarczej
  Janusz Chechliński
 2. Opłaty, świadczenia pieniężne i inne finansowe instrumenty regulacji zaspokojenia potrzeb socjalnych i kulturalnych ludności
  Jan Sobiech, Janusz Wierzbicki
 3. Teoretyczne problemy wyodrębnienia sfery niematerialnej
  Krystyna Piotrowska-Marczak
 4. Zagadnienia strategii rozwoju usług społecznych w europejskich krajach socjalistycznych
  Wiktor Rutkowski
 5. Finansowanie nieodpłatnych świadczeń społecznych i ich wpływ na poziom życia obywateli NRD
  Johannes Gurtz
 6. Finansowanie konsumpcji społecznej w CSRS
  Vladimir Kyzlink
 7. Problemy finansowania ubezpieczenia społecznego w okresie reformy gospodarczej
  Lila Mackiewicz-Golnik
 8. Finansowe problemy ubezpieczeń społecznych w krajach kapitalistycznych
  Anatoli Zawiałow
 9. Finansowanie szpitali na podstawie metody Grup Relacji Diagnostycznej (DRG)
  Janusz A. Indulski, Marian Matulewicz
 10. Normy (normatywy) w procesie finansowania świadczeń społecznych a racjonalność gospodarowania
  Mieczysław Wasylko
 11. Świadczenia socjalne w przedsiębiorstwie japońskim
  Grażyna Czerkawska, Krzysztof Czerkawski
 12. Fundusze socjalne przedsiębiorstw jako czynnik różnicowania poziomu zaspokojenia potrzeb załóg pracowniczych
  Andrzej Bury
 13. W sprawie ekonomiczno-finansowych aspektów funkcjonowania przemysłowej służby zdrowia
  Marek M. Smoleń
 14. Struktura wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych na świadczenia społeczne i jej ewolucja w latach 1976-1985
  Jerzy Rutkowski
 15. Ocena planowania finansowego w ochronie zdrowia na przykładzie województwa miejskiego łódzkiego
  Henryk Mikulski
 16. Dyskusyjne zagadnienia źródeł finansowania kultury
  Krystyna Kietlińska
 17. Racjonalizacja kosztów kształcenia zawodowego - potrzeby i możliwości
  Jarosław Marczak
 18. Dochody i wydatki przedszkoli w świetle studium przypadku
  Iwona D. Czechowska

Recent Submissions