Show simple item record

dc.contributor.authorPastusiak, Radosław
dc.contributor.authorJasiniak, Magdalena
dc.contributor.authorKeller, Jakub
dc.contributor.authorKrzeczewski, Bartłomiej
dc.date.accessioned2017-01-24T15:09:35Z
dc.date.available2017-01-24T15:09:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2391-6478
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20385
dc.description.abstractNiniejszy raport prezentuje wyniki projektu realizowanego w ramach projektu badawczego nr UMO-2013/09/B/HS4/, pt. Efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych, przez zespół Katedry Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem dr hab. Radosława Pastusiaka, prof. nadzw. UŁ. w składzie: dr Magdalena Jasiniak, mgr Jakub Keller, mgr Bartłomiej Krzeczewski. Zasadniczym celem badania było określenie efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce (SSE). SSE poprzez działalność przedsiębiorstw, które ulokowały w nich swoje inwestycje oddziałują na otoczenie społeczne i gospodarcze. Projekt miał za zadanie oszacować ten wpływ na gospodarkę regionalną oraz krajową. W ramach projektu została zbadana rola społeczna i gospodarcza przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie SSE w Polsce.pl_PL
dc.description.sponsorshipNiniejszy raport prezentuje wyniki projektu realizowanego w ramach projektu badawczego nr UMO-2013/09/B/HS4/, pt. Efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznychpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleRaport z badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządówpl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number99pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2353-5601
dc.referencesR. Pastusiak, Efektywność finansowa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, „Ekonomi-sta”, nr 3/2014, s. 419–432pl_PL
dc.referencesR. Pastusiak, J. Keller, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę Polski, [w:] Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, pod red. nauk. D. Zarzeckiego, „Zeszyty Naukowe nr 802: Finanse, Rynki Finansowe, Ubez-pieczenia” nr 65, 2014, s. 167–177pl_PL
dc.referencesR. Pastusiak, M. Jasiniak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie aktywności specjalnych stref ekonomicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie--Skłodowska, Sectio H Oeconomica”, vol. XLVIII, no. 3, 2014, s. 251–262pl_PL
dc.referencesR. Pastusiak, M. Jasiniak, Wpływ SSE na sytuację ekonomiczną gmin, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/Research Papers of the Wroclaw University of Economics”, nr 386, 2015, s. 261–275pl_PL
dc.referencesR. Pastusiak, A. Kaźmierska, Oddziaływanie Specjalnych Stref Ekonomicznych na finanse samorządów lokalnych na przykładzie Polski, [w:] Finanse w Polityce Makroekonomicznej Państwa, pod red. nauk. S. Owsiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-kowie, Kraków 2014, s. 1–10pl_PL
dc.referencesM. Jasiniak, J. Keller, Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w rozwoju polskich regionów – na przykładzie województwa łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” ( w druku).pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska