CONTENT  I. LITERATUROZNAWSTWO


 1. Aspekt ludyczny Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja
  Maria Wichawa
 2. "Chorągiew sauromatcka w Wołoszech" Marcina Paszkowskiego jako przykład epickich nowin poświęconych batalii chocimskiej z 1621 roku
  Michał Kuran
 3. Echo - dzieje gatunku w literaturze staropolskiej
  Urszula Wich
 4. Kilka uwag o intermediach z lwowskiego kolegium księży teatynów
  Monika Urbańska
 5. Werbalne formuły grzecznościowe w epistolografii (od połowy XVIII do połowy XIX wieku)
  Agnieszka Leska-Dorenda
 6. Sienkiewicz zza kulis czyli o wybranych zagadnieniach z psychologii procesu twórczego
  Dominika Sobierajska
 7. Literatura czy autobiografia? Autor a narrator w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
  Ewelina Szadkowska
 8. Synek z Pszowa, czyli kim jest Jerzy Szymik
  Alicja Mazan-Mazurkiewicz
 9. Język wiary i zwątpienia. Religijne konteksty w "Drugiej przestrzeni" Czesława Miłosza
  Katarzyna Kaczor-Scheitler
 10. Ostatni rozdział literatury emigracyjnej - Irena Bączkowska (12 maja 1902, Kijów - 21 stycznia 2006, Londyn). Rozmowa z pisarka sprzed 15 lat
  Konrad W. Tatarowski
 11. Wykłady Vladimira Nabokova
  Izabela Pogracka-Michalak
 12. "I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem" (O trzeciej części "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II)
  Joanna Ślósarska
 13. Medytacja obecności. "Dramaty wnętrza" Karola Wojtyły
  Katarzyna Wielechowska
 14. Przemiany fantastyki cudownego wynalazku w XX-wiecznej literaturze polskiej
  Adam Mazurkiewicz
 15. Socrealistyczna krytyka literacka w ujęciu diachronicznym
  Marcin Pietrzak

 16. II. DZIENNIKARSTWO


 17. Między "ziemią obiecaną" a "złym miastem" - cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej
  Karolina Kołodziej
 18. Obecność problematyki literackiej i tekstów literackich wśród innych komunikatów kulturowych w dodatkach okresu międzywojennego
  Joanna Mikosz
 19. Dydaktyzm reportaży socrealizmu
  Barbara Bogolębska
 20. Socrealistyczne teksty literackie i publicystyczne Andrzeja Szczypiorskiego
  Monika Worsowicz
 21. Kategoria odbiorcy w reportażu prasowym i jej wpływ na kształtowanie obrazu rzeczywistości
  Agata Nabrdalik
 22. Jak stworzyć radiowy reportaż - czyli etapy pracy nad tekstem audialnym
  Kinga Klimczak
 23. Wyborcza manipulacja prasowa - "czarny PR"
  Katarzyna Baranek
 24. Poezja i ekran telewizyjny
  Piotr Słowikowski
 25. Zapis podróży - recenzja "Jadąc do Babadag" Andrzeja Stasiuka
  Agata Marczewska
 26. „Zobaczyć raz stronę świata jasną” (recenzja książki Doroty Masłowskiej Paw królowej, Wyd. Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2005)
  Renata Klusek

 27. III. DYDAKTYKA LITERATURY


 28. Problematyka europejska w polonistyce szkolnej lat 1926-1939
  Alina Wnuk

 29. VI. WYKAZ HABILITACJI I DOKTORATÓW LITERATUROZNAWCZYCH W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more