CONTENT

 1. Słowo od redakcji
  Katarzyna Waniek
 2. Biografie dorosłych wychowanków domów dziecka - próba analizy socjologicznej
  Agnieszka Golczyńska-Grondas
 3. Biografie pomocy domowych jako tworzywo tożsamościowe ich pracodawców - podejście alterbiograficzne
  Anna Kordasiewicz
 4. Bezdomny w różnych światach społecznych "obcych" - analiza z perspektywy interakcyjnej
  Małgorzata Kostrzyńska
 5. Narracje biograficzne osób przełamujących wzorce życia rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (komunikat z badań)
  Monika Wiktorowicz
 6. Doświadczenie kobiet doznających przemocy - analiza trajektorii
  Katarzyna Gajek
 7. Fenomen pamięci. O trudnościach badań narracji autobiograficznych o utracie
  Małgorzata Okupnik
 8. Dynamika identyfikacyjnych odniesień do zbiorowości etnicznych w świetle wywiadów biograficznych z Łużyczanami
  Natalia Niedźwiecka-Iwańczak
 9. Biografie Polaków na Litwie - poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół
  Dorota Jaworska-Matys
 10. Powojenne losy żołnierzy 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez Generała Stanisława Maczka w Polsce. Wstępna analiza porównawcza
  Machteld Venken, Krzysztof M. Zalewski
 11. Proletariacka biografia i dzielenie postrzegalnego. Rozmywanie granic klasowych w okresie Rewolucji 1905
  Wiktor Marzec
 12. "Solidarność" w perspektywie własnej biografii w opowieściach robotników
  Agata Stasik
 13. Tożsamości biograficzne zakładowych działaczy związkowych a rewitalizacja związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
  Adam Mrozowicki
 14. Prywatyzacja w perspektywie biograficznej. Człowiek zakorzeniony, człowiek plastyczny, człowiek stłamszony
  Hanna Gospodarczyk, Aleksandra Leyk

Recent Submissions