CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Anna Kubiak
 2. Sądy obywatelskie - kilka refleksji o metodzie
  Aneta Krzewińska
 3. Etyczne aspekty badań fokusowych z udziałem dzieci i młodzieży
  Jolanta Lisek-Michalska
 4. Metodologiczna refleksja nad badaniami pamięci zbiorowej. Próba wstępnego ujęcia problemu na przykładzie rozważań Jeffreya Olicka, Wulfa Kansteinera oraz Alona Confino
  Joanna Gubała
 5. Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne
  Karolina Szczepaniak
 6. Metody badań pilotażowych
  Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska
 7. Ankieterzy CATI o swoim zadowoleniu z pracy
  Wojciech Jabłoński
 8. Efekt sytuacji komunikacyjnej? Wyniki badania mierzącego wpływ kontekstu komunikacyjnego pomiaru ilościowego na odpowiedzi respondentów
  Natalia Hipsz
 9. Relacja między wybranymi wymiarami kontekstu instytucjonalnego a kształtem pola problemowego współczesnej polskiej socjologii akademickiej. (Re)konstrukcja w oparciu o prace doktorskie z lat 1993−2011
  Agnieszka Kretek-Kamińska
 10. RECENZJA

 11. Robert K. Yin, Case Study Research. Design and Methods (Fourth Edition), Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009 – rec.
  Sylwia Męcfal
 12. Sabine Häder, Michael Häder, Mike Kühne (red.), Telephone Surveys in Europe. Research and Practice, Springer-Verlag, Berlin−Heidelberg 2012, ss. XIV, 326 – rec.
  Wojciech Jabłoński

Recent Submissions