SPIS TREŚCI

  Wstęp

 1. Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w Polsce
  Anna Horolets, Joanna Bielecka-Prus
 2. Artykuły

 3. Dyskurs i interakcja - problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów
  Dorota Rancew-Sikora
 4. Dyskurs ucieleśniony, dyskurs skontekstualizowany. Podejście inspirowane teorią Pierre'a Bourdieu
  Tomasz Warczok
 5. Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii fenomenologicznej(dylematy teoretyczno-metodologiczne)
  Barbara Jabłońska
 6. (Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej
  Natalia Krzyżanowska
 7. Między teorią socjologiczną i praktyką badawczą krytycznej analizy dyskursu - na przykładzie studium przypadku z obszaru systemu szkolnictwa wyższego
  Kamila Biały
 8. Interakcja w miejscu pracy z perspektywy kilku podejść dyskursywnych
  Maria Stubbe, Chris Lane, Jo Hilder, Elaine Vine, Bernadette Vine, Meredith Marra, Janet Holmes, Ann Weatherall
 9. Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych
  Joanna Bielecka-Prus, Anna Horolets

Recent Submissions