Recent Submissions

 • Spór o filozofię hermeneutyczną 

  Błaszczyk, Marek (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Praca stanowi krytyczne omówienie książki Włodzimierza Lorenca zatytułowanej Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019). Celem naszym jest, po ...
 • Jednostka i historia w myśli Rousseau i Kanta 

  Pieniążek, Paweł (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Artykuł przedstawia Rousseau i Kanta wizje historii w perspektywie zależności tej drugiej od pierwszej. Przede wszystkim skupia się na ukazaniu ich wewnętrznych trudności i wewnętrznych napięć , zdecydowanie więcej miejsca ...
 • Apofatyka w fenomenologicznych rozważaniach o sztuce 

  Krawiec, Andrzej (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W fenomenologii coraz częściej obserwujemy zainteresowanie filozofów wczesną myślą chrześcijańską – w tym apofatyką – co nie pozostaje bez wpływu na pojmowanie roli i znaczenia sztuki. „Niewidzialność ” w sztuce oraz ...
 • Zagadnienie „zwrotu” w myśli Heideggera w kontekście dziejowości bycia 

  Murzicz, Paweł (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Artykuł dotyczy zagadnienia „zwrotu”(Kehre) w myśli Martina Heideggera. Pokazuję i uzasadniam, z e postawione w Byciu i czasie pytanie o bycie z pozycji bytu wyróżnionego, jakim jest Dasein, doprowadziło do uprzedmiotowienia ...
 • Poza „hipotezę represji”. Relacje pomiędzy popędami a sferą kultury w późnej teorii psychoanalitycznej Freuda 

  Grzybowski, Antoni (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  The purpose of the article is to demonstrate that Freud's theory in its late, mature form significantly goes beyond the model associated with the "repressive hypothesis" and thus can potentially be a useful conceptual ...