CONTENT

 1. Wprowadzenie
 2. Nurt krytyczny w klasycznej, polskiej socjologii medycyny. Zarys problematyki
  Włodzimierz Piątkowski, Luiza Nowakowska
 3. Medycyna i zdrowie w społeczeństwie konsumpcyjnym: makdonaldyzacja opieki zdrowotnej versus ryzyko zdrowotne
  Mieczysław Gałuszka
 4. W stronę socjologii diagnozy. Społeczne funkcje diagnozy medycznej w kontekście doświadcznia choroby
  Michał Skrzypek
 5. Społeczne problemy opieki zdrowotnej nad pracującymi
  Andrzej Boczkowski
 6. Choroba jako podstawa konstruowania nowych tożsamości w zmedykalizowanym świecie
  Magdalena Wieczorkowska
 7. Problem godności człowieka w kontekście biopolityki
  Krzysztof Przybyszewski
 8. Biomedykalizacja a genetyczne udoskonalanie człowieka w kontekście analiz bioetycznych
  Marcin Leźnicki, Aleksandra Lewandowska
 9. Podjęcie decyzji o korzystaniu z usług medycznych w kontekście koncepcji Lay Referral System. Przypadek chorób nowotworowych
  Małgorzata Synowiec-Piłat
 10. Zarządzanie badaniami biomedycznymi - perspektywa współpracy międzynarodowej
  Alicja Łaska-Formejster
 11. Szpital kliniczny jako miejsce realizowania korporacyjnej biopolityki. Kazus programów testujących szczepienia
  Tomasz Ferenc
 12. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków
  Aleksandra Leszczyńska
 13. Zdrowie psychiczne a czasowy wymiar życia społecznego
  Jolanta Kopka

Recent Submissions