Show simple item record

dc.contributor.authorSkrzypek, Michał
dc.date.accessioned2014-03-22T20:42:56Z
dc.date.available2014-03-22T20:42:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3963
dc.description.abstractPrzedmiotem analizy są społeczne funkcje diagnozy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów modelowania przez diagnozę doświadczenia choroby przewlekłej, w tym funkcjonalnych zaburzeń zdrowia (medically unexplained physical symptoms). Ramę teoretyczną analizy stanowi socjologia fenomenologiczna, a także dorobek wypracowany w efekcie jej aplikacji na terenie socjologii doświadczenia choroby. Podjęcie analizy o takim profilu dopełnia dorobek z zakresu socjologii wiedzy medycznej, zwracający uwagę na diagnozę medyczną jako konstrukt wyłaniający się na styku jednostkowego doświadczenia z rzeczywistościami: biologiczną, polityczną, ekonomiczną, a zwłaszcza społeczną, będący zatem wypadkową wielu oddziaływań wykraczających poza biomedycynę. Niniejsza analiza zwraca uwagę, że aplikowanie diagnozy do konkretnego chorego to akt nie tylko kliniczny, o newralgicznym znaczeniu w nauce i sztuce medycznej, ale także społeczny, który w realiach rosnącej podmiotowości chorych w opie- ce medycznej staje się coraz częściej „produktem” społecznych interakcji i toczących się w ich toku negocjacji, mający konsekwencje nie tylko kliniczne, ale także społeczne, m.in. w zakresie modelowania sposobów doświadczania choroby, strukturalizacji kontaktów chorego z systemem medycznym lub wirtualnej kolektywizacji doświadczenia choroby. Celem artykułu jest zainicjowanie i zdynamizowanie naukowej dyskusji nad poznawczą tożsamością nowego działu socjologii medycyny ‒ socjologii diagnozy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 45
dc.subjectsocjologia medycynypl_PL
dc.subjectsocjologia diagnozypl_PL
dc.subjectsocjologia doświadczenia chorobypl_PL
dc.subjectsocjologia coroby przewlekłejpl_PL
dc.subjectsocjologia choroby niepewnejpl_PL
dc.subjectdiagnoza medycznapl_PL
dc.titleW stronę socjologii diagnozy. Społeczne funkcje diagnozy medycznej w kontekście doświadcznia choroby.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number51-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Lubliniepl_PL
dc.referencesBalint M. (2000), The Doctor, His Patient and the Illness, Churchill Livingstone, London
dc.referencesBroom D. H., Woodward R. V. (1996), Medicalisation reconsidered: toward a collaborative approach to care, „Sociology of Health and Illness”, Vol. 18, No. 3, s. 357‒378
dc.referencesBrown P. (2000), Naming and Framing: The Social Construction of Diagnosis and Illness, [w:] P. Brown (ed.), Perspectives in Medical Sociology, Waveland Press, Long Grove, s. 74‒103
dc.referencesBrown P., Lyson M., Jenkins T. (2011), From diagnosis to social diagnosis, „Social Science and Medicine”, Vol. 73, s. 939‒943
dc.referencesBrown P., Morello-Frosch R., Zavestoski S. et al. (2011), Health Social Movements: Advancing Traditional Medical Sociology Concepts, [w:] B. A. Pescosolido, J. K. Martin, J. D. McLeod, A. Rogers (eds.), Handbook of the Sociology of Health, Illness, and Healing. A Blueprint for the 21st Century, Springer, New York, s. 117‒137
dc.referencesBury M. (1982), Chronic Illness as Biographical Disruption, „Sociology of Health and Illness”, Vol. 4, No. 2, s. 167‒182
dc.referencesClarke J. N., James S. (2003), The Radicalized Self: The Impact on the Self of the Contested Nature of the Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome, „Social Science and Medicine”, Vol. 57, No. 8, s. 1387‒1395
dc.referencesCooper L. (1997), Myalgic Encephalomyelitis and the Medical Encounter, „Sociology of Health and Illness”, Vol. 19, No. 2, s. 186‒207
dc.referencesDavis F. (1991), Passage Through Crisis. Polio Victims and Their Families. With a New Introduction by the Author, Transaction Publishers, New Brunswick‒London
dc.referencesDumit J. (2006), Illnesses You Have to Fight to Get: Facts as Forces in Uncertain, Emergent Illnesses, „Social Science and Medicine”, Vol. 62, No. 3, s. 577‒590
dc.referencesFrank A. W. (1997), The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics, The University of Chicago Press, Chicago‒London
dc.referencesFreidson E. (1970), Profession of Medicine. A Study of the Sociology of Applied Knowledge, Harper and Row Publishers, New York‒Hagerstown‒San Francisco‒London
dc.referencesGlenton C. (2003), Chronic Back Pain Sufferers ‒ Striving for a Diagnosis, „Social Science and Medicine”, Vol. 57, s. 2243‒2252
dc.referencesGoffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
dc.referencesJutel A. (2009), Sociology of Diagnosis: A Preliminary Review, „Sociology of Health and Illness”, Vol. 31, No. 2, s. 278‒299
dc.referencesJutel A. (2011), Putting a Name to It. Diagnosis in Contemporary Society, The John Hopkins University Press, Baltimore
dc.referencesJutel A., Nettleton S. (2011), Towards a Sociology of Diagnosis: Reflections and Opportunities, „Social Science and Medicine”, Vol. 73, s. 793‒800
dc.referencesKeyes C. F. (1985), The Interpretive Basis for Depression, [w:] A. Kleinman, B. Good (eds.), Culture and Depression. Studies in the Anthropology and Cross-cultural Psychiatry of Affect and Disorder, University of California Press, Berkeley‒Los Angeles‒London, s. 153‒174
dc.referencesMucha J. (2002), Socjologia krytyczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. IV, K. W. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski, J. Mucha, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 69‒72
dc.referencesNettleton S. (2006), ‘I Just Want Permission To Be Ill’: Towards a Sociology of Medically Unexplained Symptoms, „Social Science and Medicine”, Vol. 62, No. 5, s. 1167‒1178
dc.referencesParsons T. (1966), The Social System, The Free Press, New York
dc.referencesPenkala-Gawęcka D. (2008), Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe nurty, perspektywy badawcze, [w:] W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 219‒241
dc.referencesScheff T. J. (1987), Negotiating Reality: Notes on Power in the Assessment of Responsibility, [w:] J. D. Stoeckle (ed.), Encounters between Patients and Doctors. An Anthology, The MIT Press, Cambridge‒London, s. 193‒213
dc.referencesSchutz A. (1962), Collected Papers, [w:] The Problem of Social Reality, Vol. I, M. Natanson (ed.), Martinus Nijhoff Publishers, Hague, s. 229‒234
dc.referencesSim J., Madden S. (2008), Illness Experience in Fibromyalgia Syndrome: A Methasynthesis Qualitative Studies, „Social Science and Medicine”, Vol. 67, s. 57‒67
dc.referencesSkrzypek M. (2011), Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Ujęcia teoretyczne, ich ewolucja i recepcja, Wydawnictwo KUL, Lublin
dc.referencesSkrzypek M. (2012a), Geneza i ewolucja podstawowych kategorii analitycznych socjologii medycyny, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, vol. 18, nr 4, s. 371‒378
dc.referencesSkrzypek M. (2012b), Medycyna w polu badań socjologii choroby, zdrowia i medycyny w kontekście niemedykocentrycznej orientacji badawczej subdyscypliny, „Przegląd Socjologiczny”, vol. LXI, nr 2, s. 155‒176
dc.referencesStewart D. C., Sullivan T. J. (1994), Illness Behaviour and the Sick Role in Chronic Disease: The Case of Multiple Sclerosis, [w:] H. D. Schwartz (ed.), Dominant Issues in Medical Sociology, McGraw‒Hill, New York, s. 16‒27
dc.referencesSzacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
dc.referencesTaylor D., Bury M. (2007), Chronic Illness, Expert Patients and Care Transition, „Sociology of Health and Illness”, Vol. 29, No. 1, s. 27‒45
dc.referencesTwaddle A. C., Hessler R. M. (1977), A Sociology of Health, The C.V. Mosby, Saint Louis.
dc.referencesUramowska-Żyto B. (1981), Diagnoza medyczna, „Studia Socjologiczne”, vol. 82, nr 3, s. 145‒157
dc.referencesUramowska-Żyto B. (1989), Socjologia fenomenologiczna wobec problemów zdrowia i choroby, [w:] Socjologia zdrowia i medycyny. Materiały z konwersatorium Sekcji Socjologii Medycyny PTS i Zakładu Socjologii Zdrowia i Medycyny IFiS PAN prowadzonego przez Magdalenę Sokołowską i Annę Titkow (1986‒88), Sekcja Socjologii Medycyny PTS, IFiS PAN, Warszawa, s. 77‒104
dc.referencesWare N. C. (1992), Suffering and the Social Construction of Illness: The Delegitimation of Illness Experience in Chronic Fatigue Syndrome, „Medical Anthropology Quarterly”, Vol. 6, No. 4, s. 347‒361
dc.referencesWhitehead L. C. (2006), Quest, Chaos and Restitution: Living with Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis, „Social Science and Medicine”, Vol. 62, s. 2236‒2245
dc.referencesZavestoski S., Brown P., McCormick S. et al. (2004), Patient Activism and the Struggle for Diagnosis: Gulf War Illnesses and Other Medically Unexplained Physical Symptoms in the US, „Social Science and Medicine”, Vol. 58, No. 1, s. 161‒175


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record