Show simple item record

dc.contributor.authorKochel, Katarzyna
dc.date.accessioned2023-06-15T10:57:21Z
dc.date.available2023-06-15T10:57:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47287
dc.description.abstractW pracy zaprezentowano wyniki badań przepisów polskiego kodeksu postępowania karnego w zakresie wyodrębnienia i przypisania do określonej grupy rozwiązań wyróżnionych na podstawie wartości, dóbr prawnych, które najczęściej doznają ograniczeń w związku z nadaniem określonej osobie statusu świadka w procesie karnym i koniecznością realizowania obowiązków procesowych. Ponadto wskazano, które z rozwiązań tworzących system ochrony prawnej świadka i w jaki sposób (czy skutecznie) pozwalają świadkowi na uniknięcie konfliktu wewnętrznego powstałego w obliczu powinności wypełniania obowiązków obywatelskich oraz dochowania wartości dla niego nadrzędnych. Przegląd wyodrębnionych regulacji prawnych połączono z próbą odniesienia się, a w niektórych przypadkach rozstrzygnięcia wątpliwości i rozbieżności, dotyczących funkcjonowania tych unormowań oraz wpływu problemów związanych z ich stosowaniem na efektywne realizowanie ochrony świadka. Zdefiniowano pojęcie „systemu ochrony prawnej świadka w postępowaniu karnym” oraz omówiono wyodrębnione w nauce procesu karnego stopnie (poziomy) ochrony świadków przez przypisanie do każdego z nich określonych typów ochrony ze względu na kryterium personalne lub poszczególne podstawy procesowe. Dokonując rozważań w zakresie krajowych instytucji karnoprocesowych, tworzących system ochrony prawnej świadka, odniesiono się do przepisów ustaw karnoprocesowych wybranych państw obcych – niemieckiego i francuskiego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sformułowano postulaty de lege ferenda.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectproces karnypl_PL
dc.subjectświadekpl_PL
dc.subjectochrona prawnapl_PL
dc.subjectsystem ochronypl_PL
dc.subjectśrodki ochronypl_PL
dc.titleSystem ochrony prawnej świadka w polskim procesie karnympl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number488pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistykipl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.kochel@edu.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorDariusz, Świecki
dc.dissertation.reviewerRogacka-Rzewnicka, Maria
dc.dissertation.reviewerPaluszkiewicz, Hanna
dc.date.defence2023-10-06
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record