Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesno-średniowiecznego w północnej części Borów Tucholskich
Elżbieta Grzelakowska


    REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Jerzy Kmieciński, Krystyna Nadolska

    REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat

    REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

    KOREKTORZY Renata Krupińska, Bogusława Kwaitkowska

    Okładkę projektował Andrzej Frydeli
Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions