Now showing items 1-2 of 2

  • Paradygmat terytorialności w turystyce kulturowej 

   Jansen-Verbeke, Myriam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Typowe podejście geografów do turyzmu zakłada nacisk na analizę ruchu turystycznego w przestrzeni i sposoby korzystania z tej przestrzeni, jak również na syntezę spójności terytorialnej pomiędzy ludźmi, miejscem a produktem. ...
  • The territoriality paradigm in cultural tourism 

   Jansen-Verbeke, Myriam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009-07-22)
   A typical geographers' approach to tourism is to emphasise the analysis of spatial flows and space uses and the synthesis of territorial coherence between people, place and product. The renewed interest in the territorial ...