Now showing items 1-2 of 2

  • „Czas” w turystyce: „czas indywidualny” i „czas społeczny” 

   Bonneau, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Autor dokonuje przeglądu badań nad aktywnością turystyczną dochodząc do wniosku, że najlepiej specyfikę zachowań turystycznych oddają badania budżetowe czasu. Proponuje do tych analiz wykorzystać metodę Maxa Webera tzw. ...
  • ‘Time’ in tourism: ‘individual time’ and ‘social time’ 

   Bonneau, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009-07-22)
   The author does a review of the research into tourist activity and concludes that the particular character of tourist behaviour is reflected best in the study of time budgets. He proposes Max Weber's ideal-type method to ...