Show simple item record

dc.contributor.authorMichowicz, Janina
dc.date.accessioned2016-08-24T11:54:32Z
dc.date.available2016-08-24T11:54:32Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.isbn83-7016-204-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19339
dc.description.abstractW Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ metoda testowania stosowana jest jako swoisty sposób pomiaru dydaktycznego badającego zakres wiadomości studenta dla osiągnięcia wyraźnie sprecyzowanego celu. Przygotowany artykuł nie ukazuje zamkniętego stanu badań, stanowi jedynie próbę teoretycznych i praktycznych rozważań na temat zasad planowania, układania i przeprowadzania testów oraz określenia roli, jaką testy mogą spełniać w utrwalaniu, sprawdzaniu umiejętności językowych i wiadomości studenta oraz w konstruowaniu sądów syntetyzujących, dotyczących stanu wiedzy z różnych dziedzin, bądź tez wskazujących na trudności w percepcji materiału merytorycznego, czy też na brak umiejętności przekazywania posiadanej wiedzy w obcym dla studenta języku - języku polskim. Testy mogą również umożliwić wykrywanie pewnych współzależności stanu wiedzy o kraju pochodzenia studenta, realizowanych tam programów nauczania, zainteresowań studenta, jego postępów na zajęciach dydaktycznych itp.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;
dc.subjectStudium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjecttesty dydaktycznepl_PL
dc.subjectpomiar dydaktycznypl_PL
dc.subjectnauczanie języka polskiego studentów-cudzoziemcówpl_PL
dc.titleZałożenia ogólne stosowania testów w nauczaniu cudzoziemcówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number186-195pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record