Show simple item record

dc.contributor.authorSajenczuk, Elżbieta
dc.date.accessioned2016-08-25T13:08:51Z
dc.date.available2016-08-25T13:08:51Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.isbn83-7016-204-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19356
dc.description.abstractProblemy związane z nauczaniem języka polskiego Wietnamczyków to temat wciąż otwarty dla lektorów uczących obywateli tej narodowości. Język wietnamski, określany jako tonalny i analityczny, jest zasadniczo różny od polskiego. Zestawienie języka wietnamskiego z polskim wykazuje rozbieżności na każdej płaszczyźnie systemu gramatycznego obu języków. Stąd też, ze względu na odmienność struktury języka studenci wietnamscy w trakcie przyswajania języka polskiego popełniali i popełniają błędy fonetyczne, gramatyczne, leksykalne i semantyczne. W niniejszej pracy przedstawione zostały wybrane błędy gramatyczne, które jakkolwiek nie zakłócają toku wypowiedzi, tzn. nie czynią jej niezrozumiałej, powinny jednak być wyeliminowane.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;
dc.subjectnauczanie cudzoziemcówpl_PL
dc.subjectbłąd językowypl_PL
dc.subjectjęzyk polski jako obcypl_PL
dc.subjectaspekt czasownikapl_PL
dc.subjectczasowniki ruchupl_PL
dc.subjectzaimek zwrotny "się"pl_PL
dc.subjecttryb warunkowy i zdanie warunkowepl_PL
dc.titlePróba przedstawienia błędów popełnianych najczęściej przez studentów wietnamskich w czasie uczenia się języka polskiego w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number99-109pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record