Show simple item record

dc.contributor.authorStulczewski, Jarosław
dc.date.accessioned2017-04-04T10:04:00Z
dc.date.available2017-04-04T10:04:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21166
dc.description.abstractThe partisan unit “Nepodległość” (Independence), under the command of captain Eugeniusz Kokolski “Grożny”, operated in the area of Szadek from October 1945 to February 1946. This military group fought the communist regime by attacking communist police stations and state institutions such as cooperatives and post offices. The money captured in those actions were used to pay the soldiers, secure the weapons for the troop and pay the informants. The partisans operated in Szadek and in the region (Zadzim, Lichawa, Wierzchy, Małyń). Some members of this group, e.g. Zenon Słowiński “Czapla”, Stanisław Brzozowski “Kopacz” and Władysław Kupiś, served prison sentences. After the collapse of the communist system the court annulled the sentences passed in the postwar period, declaring that the activity of “Czapla” and “Kopacz” should be regarded as fighting for independence of Poland.en_GB
dc.description.abstractOd października 1945 r. do lutego 1946 r. ziemia szadkowska była objęta działalnością antykomunistycznego zgrupowania partyzanckiego „Niepodległość” pod dowództwem kpt. Eugeniusza Kokolskiego „Groźnego”. Zgrupowanie partyzanckie „Niepodległość” było zdyscyplinowanym wojskiem, które rozbijało posterunki MO i UB, a fundusz na działalność zdobywało wyłącznie w wyniku różnych akcji na instytucje państwowe (kasy zarządów gminnych, spółdzielni i urzędów pocztowych). Pozyskane fundusze i żywność przekazywano na żołd dla żołnierzy, dozbrajanie oddziału i wynagradzanie informatorów. Na terenie ziemi szadkowskiej zorganizowano kilka drobnych akcji zbrojno-rekwizycyjnych m.in. w Szadku, Zadzimiu, Wierzchach, Lichawie i Małyniu. Osobami nieodłącznie związanymi z oddziałem „Groźnego”, zamieszkującymi w różnych okresach teren ziemi szadkowskiej byli: Zenon Słowiński ps. „Czapla” (za działalność partyzancką skazany na 15 lat więzienia), Stanisław Brzozowski ps. „Kopacz” i Władysław Kupś (skazani na 2 lata pozbawienia wolności). Dopiero po upadku systemu komunistycznego w kraju, sąd wskazał, że działalność „Czapli” i „Kopacza” była działaniem na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, unieważniając wyroki „ludowego” wymiaru sprawiedliwości.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja przygotowana przy współpracy Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;16
dc.subjectpartisan unit “Niepodległośc”en_GB
dc.subject“Groźny”en_GB
dc.subjectanti-communist conspiracyen_GB
dc.subjectfight for independenceen_GB
dc.subjectSzadek regionen_GB
dc.subjectoddział „Groźnego”pl_PL
dc.subjectzgrupowanie partyzanckie „Niepodległość”pl_PL
dc.subjectkonspiracja antykomunistycznapl_PL
dc.subjectdziałalność niepodległościowapl_PL
dc.subjectziemia szadkowskapl_PL
dc.titleDziałalność antykomunistycznego oddziału partyzanckiego „Niepodległość” na terenie ziemi Szadkowskiejpl_PL
dc.title.alternativeActivity of the anti-communist partisan unit „Niepodległośc” in Szadek regionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[177]-193
dc.contributor.authorAffiliationTowarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesArchiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, sygn. IPN Gd 37/4.pl_PL
dc.referencesArchiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, sygn. IPN Ld 0313/35, IPN Ld 0313/31, IPN Ld pf 10/740 t. 2, IPN Ld 030/78, IPN Ld 137/507, IPN Ld 014/132.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, sygn. 701/24.pl_PL
dc.referencesDekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. 1946, Nr 30, poz. 192).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii (Dz.U. 1947, Nr 20, poz. 78).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Dz.U. 2011, Nr 32, poz. 160).pl_PL
dc.referencesSztolc K., Działalność Batalionów Chłopskich na ziemi sieradzkiej, Zduńska Wola 1972, mpis.pl_PL
dc.references Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, Warszawa–Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesBednarek J., „Groźny” i jego żołnierze w świetle materiałów aparatu represji. Przykład dokumentacji przez organy bezpieczeństwa państwa dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej, [w:] W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Łódź–Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesBednarek J., Antykomunistyczny oddział partyzancki Eugeniusza Kokolskiego ps. „Groźny” (sierpień 1945 r. – marzec 1946 r.), [w:] Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesGłowacki A., Lesiakowski K., Nartonowicz-Kot M., Olejnik L., Gmina Zadzim 1919–2009, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesJasiak K., Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Wieluń–Opole 2008.pl_PL
dc.referencesJasiak K., Oddział partyzancki kpt. „Groźnego” i jego żołnierze, „Niepodległość i Pamięć”, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesŁuczak A., Gdzie pochowano żołnierzy „Groźnego”?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, Warszawa 2003, nr 7.pl_PL
dc.referencesStulczewski J., Rok 1945 – radość i tragedia na terenie gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2015, t. 15.pl_PL
dc.referencesStulczewski J., Wywiad ze Stanisławem Kępką – jednym z najstarszych mieszkańców Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14.pl_PL
dc.referencesTomaszewicz A., ZWZ AK na ziemi szadkowskiej 1939–1945, Szadek 1992.pl_PL
dc.referencesRelacja Genowefy Strzelczyk z dnia 16.11.2014 r.pl_PL
dc.referencesRelacja Kaliny Rudeckiej z dnia 27.05.2011 r.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjaroslaw.stulczewski@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.16.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record