Now showing items 1-2 of 2

  • Fontanny Łodzi – znaczenie w życiu mieszkańców 

   Bartnik, Adam ORCID; Suwart, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Artykuł jest krótką charakterystyką łódzkich fontann. Zaprezentowano lokalizację tych obiektów w przestrzeni publicznej miasta oraz zmianę ich liczby w różnych okresach. Szczególną uwagę zwrócono na funkcję fontann we ...
  • The Fountains of Łódź: Their Relevance to the Lives of its Inhabitants 

   Bartnik, Adam ORCID; Suwart, Aleksandra (Lodz University Press, 2017-02-07)
   This paper presents the characteristics of the fountains of Łódź, their location in the public spaces of the city and changes in various time periods. Special attention is drawn to the function of fountains in contemporary ...