Now showing items 1-2 of 2

  • Badania turystyczne nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnym 

   Liszewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Praca ma charakter przeglądowy, a jej celem było zidentyfikowanie opublikowanych prac naukowych dotyczących turystyki na terenie Łodzi i strefy podmiejskiej oraz wyjazdów turystycznych łodzian. Wykonana kwerenda pozwoliła ...
  • Tourism Studies on Łódź and Its Metropolitan Area 

   Liszewski, Stanisław (Lodz University Press, 2017-02-07)
   This paper is an overview, and its aim is to identify published research works on tourism in Łódź and around the city as well as the tourism trips of the city’s inhabitants. This target allowed around 100 articles to be ...