Now showing items 1-1 of 1

    • Ślady industrialnej przeszłości Jasienia w przestrzeni turystycznej Łodzi 

      Jędruszkiewicz, Joanna; Moniewski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      W artykule przedstawiono charakterystykę jednego z najważniejszych łódzkich cieków – Jasienia. Przede wszystkim zwrócono uwagę na unikatowy przykład rzeki pracującej niegdyś dla przemysłu oraz na niewykorzystany potencjał ...