Now showing items 1-1 of 1

    • Badania turystyczne nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnym 

      Liszewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Praca ma charakter przeglądowy, a jej celem było zidentyfikowanie opublikowanych prac naukowych dotyczących turystyki na terenie Łodzi i strefy podmiejskiej oraz wyjazdów turystycznych łodzian. Wykonana kwerenda pozwoliła ...