Now showing items 1-1 of 1

    • Rzeźba terenu Lasu Łagiewnickiego w Łodzi jako atrakcja turystyczna 

      Jaskulski, Marcin; Szmidt, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      W artykule dokonano próby ukazania atrakcyjności obszaru odpoczynkowo-rekreacyjnego, jakim jest Las Łagiewnicki w Łodzi pod kątem urozmaicenia rzeźby powierzchni terenu. Pracę wykonano w oparciu o analizy cyfrowych modeli ...