Show simple item record

dc.contributor.authorGrochala, Beata
dc.date.accessioned2017-07-10T12:22:07Z
dc.date.available2017-07-10T12:22:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22208
dc.description.abstractThe author summarizes the definitions of metalanguage and metatext. She understands them as describing language with the language itself. She proceeds to discuss the metalanguage in selected textbooks. She applies the genological perspective and treats the textbook as a type of text, analyzing its stylistic and cognitive elements.en_GB
dc.description.abstractW artykule dokonano przeglądu definicji metajęzyka i metatekstu. Przyjęto, że jest to opis języka za pomocą tego języka. Następnie poddano analizie wybrane podręczniki pod kątem obecności wyrażeń metajęzykowych. Przyjęto perspektywę genologiczną – podręcznik traktowany jest jako gatunek tekstu, a badano elementy należące do aspektu stylistycznego i poznawczego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;23
dc.subjectmetalanguageen_GB
dc.subjectPolish as a foreign language textbooken_GB
dc.subjectgrammar terminologyen_GB
dc.subjectmetajęzykpl_PL
dc.subjectpodręczniki do nauczania języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.subjectterminologia gramatycznapl_PL
dc.titleMetajęzyk w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.title.alternativeMetalanguage in selected Polish as a foreign language textbooksen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[73]-82
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesAustin J., 1993, Jak działać słowami, w: J. Austin, Mówienie i poznawanie, Warszawa, s. 550–729.pl_PL
dc.referencesBojar B., 1991, Metainformacja w języku naturalnym, w: M. Grochowski, D. Weiss (red.), Words are physicians for an ailing mind, München 1991, 93–99.pl_PL
dc.referencesDuszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEuropejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGreniewski H., 1963, Cybernetyka niematematyczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń.pl_PL
dc.referencesKojs W., 1975, Uwarunkowania dydaktycznych funkcji podręcznika, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomorowska H., 2005, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLyons J., 1984, Semantyka, t. 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNocoń J., 2009, Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Opole.pl_PL
dc.referencesSeretny A., 2006, Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego – zarys, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 131–154.pl_PL
dc.referencesSkudrzykowa A., Urban K., 2000, Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Kraków–Warszawa.pl_PL
dc.referencesStandardy wymagań egzaminacyjnych, 2003, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., 1971, Metatekst w tekście, w: M.R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław, s. 105–121.pl_PL
dc.referencesWiśniewski A., 2014, Kilka uwag na temat obiektów odniesienia wyrażenia metajęzyk, „Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, z. XVI/3, s. 73–83.pl_PL
dc.referencesWojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.pl_PL
dc.referencesWyrwas K., Sujkowska-Sobisz K., 2005, Mały słownik terminów teorii tekstu, Katowice–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesZiembiński Z., 1998, Logika praktyczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartnicka B., Jekiel W., Jurkowski M., Wasilewska D., Wrocławski K., 1984, Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartnicka B., Satkiewicz H., 1990, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBurkat A., Jasińska A., 2010, Hurra po polsku 2, Kraków.pl_PL
dc.referencesBurkat A., Jasińska A., Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2009, Hurra po polsku 3, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaleta Z., 1995, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.pl_PL
dc.referencesMalota D., 2005, Witam! Der Polnischkurs, Ismaning.pl_PL
dc.referencesMałolepsza M., Szymkiewicz A., 2010, Hurra po polsku 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesSkorupa E., Lipińska E., 2010, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych, cz. I i II, Kraków.pl_PL
dc.referencesStempek I., Kuc P., Grudzień M., 2015, Polski krok po kroku junior 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesStempek I., Stelmach A., 2009, Tablice gramatyczne, Kraków.pl_PL
dc.referencesStempek I., Stelmach A., 2013, Polski krok po kroku 2, Kraków.pl_PL
dc.referencesStempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., 2013, Polski krok po kroku 1, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbeatag@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.23.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record