Show simple item record

dc.contributor.authorZyrianow, Aleksander I.
dc.contributor.authorKoroliow, Andriej Ju.
dc.contributor.authorMyszliawcewa, Swietłana E.
dc.contributor.authorSafarian, Azat A.
dc.date.accessioned2018-06-13T06:30:07Z
dc.date.available2018-06-13T06:30:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25097
dc.description.abstractPołożony w południowym Uralu kraj permski oprócz surowców mineralnych i rozwiniętego przemysłu poszczycić się może także rozległymi obszarami, na których można rozwijać turystykę aktywną i specjalistyczną, w tym mającą cechy sportu amatorskiego. Rozwój tego rodzaju form turystyki wymaga często dużych nakładów związanych z przystosowaniem przestrzeni do realizacji różnych typów aktywności. Wymaga także korelacji między określonym charakterem przestrzeni oraz preferowaną formą turystyki, co często doprowadza do konfliktów środowiskowych między rozwojem turystyki a ochroną środowiska przyrodniczego. W artykule zaprezentowano najważniejsze elementy potencjału turystycznego Kraju Permskiego oraz możliwości rozwoju turystyki sportowej w kontekście rzeczywistych i potencjalnych konfliktów środowiskowych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;26
dc.subjectturystyka aktywnapl_PL
dc.subjectturystyka sportowapl_PL
dc.subjectzagospodarowanie turystycznepl_PL
dc.subjectUralpl_PL
dc.subjectKraj Permskipl_PL
dc.subjectochrona przyrodypl_PL
dc.titlePropozycje zagospodarowania przestrzeni na potrzeby turystyki aktywnej na Uralu w Kraju Permskimpl_PL
dc.title.alternativeApproaches to Active Tourism in the Urals and in Perm Kraipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number83-89pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPermski Państwowy Narodowy Uniwersytet Badawczy, Perm (Rosja)pl_PL
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesAKIMOW W.A., AFANASJEWA L.I., STIENNO S.P., 1996, Obosnowanije celesoobraznosti organizacyi nacyonalnogo parka „Syłwinskij”, Trudy Mieżd. naucz. konf., 2: Ekołogija, Perm’, s. 214–215.pl_PL
dc.referencesBUZMAKOW S.A., ZAJCEW A.A., SANNIKOW P.Ju., Wyjawlenije tierritorij pierspiektiwnych dla sozdanija prirodnogo parka w Piermskom kraje, „Izwiestija Samarskogo naucznogo centra RAN”, 13, 116, s. 1492–1495.pl_PL
dc.referencesCHUDIEN’KICH Ju.A., 2006, Turizm w Piermskom kraje: tierritorialnaja organizacyja i riegionalnoje razwitije, Pierm. gos. un-t., Pierm’, ss. 191.pl_PL
dc.referencesKOROLIOW A.Ju., 2012, Obosnowanije sozdanija nacionalnogo parka „Chriebiet Kwarkusz” na tierritorii Kracnowiszerskogo rajona Piermskogo kraja, „Gieograficzeskij wiestnik”, 1 (20), s. 99–105.pl_PL
dc.referencesMYSZLAWCEWA S.E., 2007, Aktiwnyj turizm w riegionach Urała (marszrutnyj princyp tierritopialnoj organizacyi), awtoref. dissier. na soiskanije stiepieni kandydata geiogr. nauk, Pierm’.pl_PL
dc.referencesRasporiażenije Prawitielstwa Rossijsskoj Fiedieracyi ot 22 diekabria 2011 g. N 2322-r, g. Moskwa „Koncepcyja koncepcyi razwitija sistiemy osobo ochraniajemych prirodnych tierritorij fiedieralnogo znaczenija w RA na pieriog do 2010 g.”.pl_PL
dc.referencesZYRIANOW A.I., KOROLIOW A.Ju., 2008, Etałonnyje turistskije marszruty: gieograficzeskij aspiekt, „Wiestnik nacyonalnoj akadiemii turizma”, SPB, 4, s. 53–57.pl_PL
dc.referencesZYRIANOW A.I., KOROLIOW A. Ju., 2009, Turistskoje rajonirowanije gornych tierritorij, „Izwiestija MGU”, 6, Moskwa, s. 19–25.pl_PL
dc.relation.volume1pl_PL
dc.contributor.translatorKapusta, Armina


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record