SPIS TREŚCI

  STUDIA

 1. Rola nabiału w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum (IV–VII w.)
  Maciej Kokoszko
 2. Sposoby zdobywania pożywienia i gospodarka ludności kultury pomorskiej na terenie Pojezierza Kaszubskiego i Starogardzkiego
  Piotr Fudziński
 3. Zalesienie Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w okresie zaborów
  Dariusz Klemantowicz
 4. Zarys „problematyki chłopskiej” w Rumunii przed 1914 rokiem
  Andrzej Dubicki
 5. Działalność Stronnictwa Ludowego wśród uchodźców polskich w Iranie w latach 1942–1945
  Krzysztof Walaszczyk
 6. Udział okręgów wojskowych w akcjach rolnych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1945–1948)
  Witold Jarno
 7. Praca kulturalno-oświatowa w jednostkach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (1948–1956) – założenia i realizacja
  Krzysztof Lesiakowski
 8. Imiona i przezwiska w środowisku wiejskim. Inspiracje i perspektywy badawcze
  Aleksandra Rzepkowska
 9. Metoda etnogeograficzna w badaniach atlasowych ośrodka wrocławskiego i cieszyńskiego – kontynuacja i zmiana
  Agnieszka Pieńczak
 10. Obca kobieta, jako zwiastun śmierci
  Edyta Diakowska
 11. MATERIAŁY

  Profesor Andrzej F. Grabski (1934–2000). Odpominanie Profesora

 12. Rafał Stobiecki
 13. Jan Szymczak
 14. Jan Pomorski
 15. Sławomir M. Nowinowski
 16. Wojciech Wrzosek
 17. Andrzej Wierzbicki
 18. Jan Janiak
 19. Andrzej Lech

 20. O moim Ojcu!
  Andrzej Dyło
 21. O Tuwimie, szkole i Inowłodzu. Wspomnienia wiejskiego nauczyciela
  Józef Dyło
 22. Walki na przyczółku sandomiersko-baranowskim w 1944 r. – we wspomnieniach mieszkańców Lisowa
  Leszek Orłowski
 23. Etnografia na łamach pierwszych polskich czasopism geograficznopodróżniczych i krajoznawczych
  Rafał Pilarek
 24. Popularyzacja ludowego dziedzictwa kulturowego – w poszukiwaniu uzasadnienia
  Damian Kasprzyk
 25. Łódzka etnologia na Ziemi Garwolińskiej (1996–2011). Kronika współpracy
  Władysław Baranowski, Andrzej Lech
 26. Poezje wiejskie
  Przemysław Owczarek
 27. AUTOREFERAT

 28. Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian
  Ewelina Szpak
 29. RECENZJE

 30. [Rec.:] Iwona Kabzińska: Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Zakład Wydawniczy Letter Quality, Warszawa 2009, ss. 228
  Wojciech Olszewski
 31. [Rec.:] Artur Czuchryta: Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w tatach 1918–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, ss. 199
  Małgorzata Łapa
 32. INFORMACJE NAUKOWE

 33. Portal wsiepolskie.pl – przyszłość z tradycją
  Jan Zając
 34. Nowa stała wystawa archeologiczna w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Skarby z ziemi wydobyte
  Radosław Janiak
 35. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne eksponaty muzealne – problemy kolekcji w XXI wieku” zorganizowanej przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu z okazji XXXV-lecia powstania skansenu
  Marcin Stańczuk
 36. Konferencje w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2010, 2011
  Kamila Chrzanowska, Damian Kasprzyk

Recent Submissions

View more