SPIS TREŚCI

  STUDIA

 1. Polska wieś – bilans kilku transformacji
  Izabella Bukraba-Rylska
 2. Problem tożsamości Słowian
  Edmund Lewandowski
 3. Polska tożsamość i polski nacjonalizm. Etnologiczna interpretacja zjawiska
  Paweł Schmidt
 4. Sztuka ludowa okresu Polski Ludowej w refleksji etnologicznej
  Joanna Sadowska
 5. Zdobnictwo ludowe na Podhalu jako znak (na przykładzie Bukowiny Tatrzańskiej)
  Bartłomiej Koszarek
 6. Jesienny panair w Wyrbicy – święto w społeczności wieloetnicznej
  Anna Kijewska
 7. U źródeł mitu o dobrym cesarzu. Przyczynek polsko-węgierski
  Krzysztof P. Woźniak
 8. W ludowym pułku – Andrzej Galica na czele I Batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich (1915-1916).
  Aleksandra Kozłowska
 9. Aleksandyr Stambolijski w Polsce (26 XII 1920 – 6 I 1921)
  Andrzej Lech
 10. Obszar wiejski jako segment rynku politycznego w III Rzeczypospolitej
  Paweł Dzieciński
 11. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich
  Justyna Chojnacka
 12. MATERIAŁY

 13. Z badań cmentarzyska II w Dąbrowie pod Wieluniem. List Konrada Jażdżewskiego
  Radosław Janiak
 14. Korespondencja Aleksandra Patkowskiego z Aleksandrem Macieszą
  Damian Kasprzyk
 15. Ks. Leopold Paszkowski i jego „Rocznik Kościoła w Chełmie” od roku 1876
  Tomasz A. Nowak
 16. Identyfikacja mieszkańców Żelechowa ze swoim miastem
  Katarzyna Lis, Aleksandra Skowronek
 17. Wspomnienia
  Marcin Kępiński
 18. RECENZJE

 19. [Rec.:] Izabella Bukraba-Rylska: Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 580
  Krzysztof Gorlach
 20. [Rec.:] Wincenty Witos: Dzieła Wybrane, t. 1-5, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988-2007, ss. 486, 630, 644, 456, 439
  Arkadiusz Kołodziejczyk
 21. [Rec.:] Witold Z. Sulimierski: Oświata i życie kulturalno-społeczne Chełma w latach 1864-1939, Stowarzyszenie „Rocznik Chełmski”, Chełm 2008, ss. 318
  Albin Koprukowniak
 22. [Rec.:] Dorota Mączka: Powiat siedlecki w latach 1918-1939, Siedlce 2008, ss. 237
  Albin Koprukowniak
 23. [Rec.:] Anna Łoś: Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej, Wydawnictwo „Werset”, Lublin 2008, ss. 142
  Marek Przeniosło
 24. [Rec.:] Liliana Narkowicz: Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, ss. 274
  Małgorzata Przeniosło
 25. [Rec.:] Maciej Prarat: Gdzie olędrzy mieszkali… Z badań nad drewnianymi zagrodami na Nizinie Sartowicko-Nowskiej, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń 2009, ss. 134
  Robert Piotrowsk
 26. [Rec.:] Damian Kasprzyk: Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2008, ss. 472
  (Władysław Baranowski
 27. INFORMACJE NAUKOWE

 28. Odnowienie doktoratu prof. dr hab. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej w dniu 25 maja 2009 r.
  Maria Wieruszewska-Adamczyk
 29. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku”
  Jarosław Kita
 30. Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesor Kazimiery ZawistowiczAdamskiej: Łódzka Szkoła Etnograficzna Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej. Przeszłość? Kontynuacja? Inspiracja? Łódź, 19-20 października 2009
  Aleksandra Krupa
 31. Sprawozdanie z konferencji Etnografia a Internet. Metody, perspektywy i strategie badawcze
  Ewa Jagiełło, Paweł Schmidt
 32. Między biedą a dostatkiem, między teorią a praktyką. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska: Wieś uboga czy mlekiem i miodem płynąca. Prawda w przedstawieniach skansenowskich, Kolbuszowa-Świlcza, 8-10 października 2009 r.
  Damian Kasprzyk
 33. BIBLIOGRAFIA

 34. Bibliografia wsi za 2009 rok
  Maria Kostrzewska

Recent Submissions

View more