Show simple item record

dc.contributor.authorGębka-Wolak, Małgorzata
dc.date.accessioned2019-03-07T07:54:12Z
dc.date.available2019-03-07T07:54:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27030
dc.description.abstractThe article discusses the problem of alternative connectivity of lexical units. This phenomenon, which we called positional equivalence, is analyzed from the perspective of teaching Polish as a foreign language (PFL). The paper consists of two parts. The first defines the concept of positional equivalence. The second part analyzes the way positional equivalence is presented and explained in teaching practice. The analysis of PFL teaching materials clearly shows the need to systematize and update the descriptions of syntactic features of different lexical units, taking into consideration their communicative function and stylistic features. It also seems necessary to enrich the existing language exercises with tasks allowing the students to practice their knowledge of alternative syntactic structures and the ability to adjust the structures they use to the type of communicative situation.en_GB
dc.description.abstractPrzedmiotem opisu w artykule jest zagadnienie alternatywnej łączliwości jednostek leksykalnych. Zjawisko to, nazywane w tekście ekwiwalencją pozycyjną, widziane jest z perspektywy nauczania języka polskiego jako obcego. Artykuł składa się z dwóch części. Najpierw zapoznano czytelnika z przyjętym rozumieniem ekwiwalencji pozycyjnej. Następnie przedstawiono uwagi dotyczące zakresu i jakości prezentacji zagadnienia ekwiwalencji pozycyjnej w praktyce glottodydaktycznej. Analiza materiałów do nauczanie jpjo prowadzi do wniosku, że w ramach glottodydaktyki polonistycznej istnieje potrzeba usystematyzowania i uwspółcześnienia opisów dyspozycji składniowych jednostek leksykalnych w powiązaniu z ich funkcją w ramach komunikacji i przynależnością do stylistycznej odmiany polszczyzny. Równocześnie należałoby zadbać o wzbogacenie typów ćwiczeń kształcących aktywną znajomość alternatywnej łączliwości składniowej, przede wszystkim przez dodanie zadań kształcących umiejętność dobierania wariantu składniowego do sytuacji komunikacyjnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectsyntaxen_GB
dc.subjectteaching Polish as a foreign languageen_GB
dc.subjectvalencyen_GB
dc.subjectalternative syntax structuresen_GB
dc.subjectpositional equivalenceen_GB
dc.subjectskładniapl_PL
dc.subjectnauczanie języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.subjectwalencjapl_PL
dc.subjectalternatywne konstrukcje składniowepl_PL
dc.subjectekwiwalencja pozycyjnapl_PL
dc.titleEkwiwalencja pozycyjna konstrukcji składniowych w teorii i praktyce glottodydaktycznejpl_PL
dc.title.alternativePositional equivalence of syntactic structures in language teaching theory and practiceen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number97-110
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, ORCID: 0000-0003-4587-496X
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesBogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogusławski A., Wawrzyńczyk J., 1993, Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesButtler D., 1976, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBühler K., 2004, Teoria języka, Kraków.pl_PL
dc.referencesGębka-Wolak M., 2011, Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń.pl_PL
dc.referencesGębka-Wolak, A. Moroz. (w druku), Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Toruń.pl_PL
dc.referencesInny słownik języka polskiego, 2000, pod red. M. Bańki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaleta Z., 1995, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.pl_PL
dc.referencesKarolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKawka M., 1980, Słownik syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich, Kraków.pl_PL
dc.referencesKita M., 1998, Wybieram gramatykę, t. 2, Katowice.pl_PL
dc.referencesMadelska L., Warchoł-Schlottmann M., 2008, Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, Kraków.pl_PL
dc.referencesLipińska E., Dąmbska E.G., 2007 Kiedyś wrócisz tu… cz. II: By szukać swoich dróg i gwiazd, Kraków.pl_PL
dc.referencesMazur B. W., 2011, Colloquial Polish: the complete course for beginners, New York.pl_PL
dc.referencesMędak S., 2002, Co z czym. Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych, Kraków.pl_PL
dc.referencesMędak S., 2011, Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Kraków.pl_PL
dc.referencesMędak S., 2014, Polski C2. Megatest, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMielczuk (1974): Mel’čuk I.A., 1974, Opyt teorii lingvističeskih modelej Smysl ↔ Tekst, Moskwa.pl_PL
dc.referencesMielczuk (2015): Mel’čuk I.A., 2015, A General Inventory of Surface-Syntactic Relations in World Languages. Part One, „RSUH/RGGU BULLETIN. Moscow Journal of Linguistics”, nr 8, s. 75–103.pl_PL
dc.referencesMielczuk (2016): Mel’čuk I.A., 2016, A General Inventory of Surface-Syntactic Relations in World Languages. Part Two, „RSUH/RGGU BULLETIN. Moscow Journal of Linguistics”, nr 9, s. 94–120.pl_PL
dc.referencesNKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego [online], http://nkjp.pl/ [27.04.2018].pl_PL
dc.referencesPolski słownik walencyjny „Walenty” [online], http://walenty.clarin-pl.eu [27.04.2018].pl_PL
dc.referencesPorayski-Pomsta J. (red.), 2010, Nauka o języku polskim dla cudzoziemców, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStempek A. i in., 2010, Polski krok po kroku 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesTesnière L., 1959, Eléménts de syntaxe structurale, Paris.pl_PL
dc.referencesWielki słownik języka polskiego, pod red. P. Żmigrodzkiego [online], http://www.wsjp.pl/ [27.04.2018].pl_PL
dc.referencesZaron Z., 1980, Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika. Polskie czasowniki z uzupełnieniem werbalnym oznaczające relację osobową z argumentem zdarzeniowym, Wrocław.pl_PL
dc.referencesZaron Z., 2009, Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaron, Z., 2012, Konotacja nie jedno ma imię. Wymagania składniowe nazw osobowych, w: J. Apresjan, I. Boguslavsky i in. (red.), Meaning, Texts and other Exciting Things. A Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Professor Igor Alexandrovič Mel’čuk, Moskva, s. 672–681.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmge@umk.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.25.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.