Spis treści

 1. Turystyka w parkach narodowych - obszary konfliktów
  Andrzej Stasiak
 2. Zagospodarowanie turystyczne karpackich parków narodowych
  Beata Krakowiak
 3. Wybrane aspekty badań percepcji atrakcyjności turystycznej określonego obszaru na przykładzie Bagien Biebrzańskich
  Barbara Pisarska
 4. Funkcja turystyczna Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego
  Małgorzata Garbula
 5. Udostępnienie turystyczne Parku Narodowego Gór Stołowych
  Zbyszko Pisarski
 6. Zarys konfliktów funkcji turystycznej z innymi rodzajami działalności ludzkiej na przykładzie obszarów chronionych w Górach Starohorskich
  Peter Čuka
 7. Kształcenie kadr turystycznych na poziomie wyższym w zakresie ochrony przyrody na przykładzie specjalności z geografii turyzmu i hotelarstwa w Uniwersytecie Łódzkim
  Bogdan Włodarczyk
 8. Ochrona przyrody i turystyka w parkach narodowych
  Maciej Mazur
 9. Obszary chronione województwa łódzkiego
  Wojciech Zajączkowski
 10. Walory turystyczne Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
  Małgorzata Kołosowska
 11. Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Turystyka na obszarach chronionych”
  Bogdan Włodarczyk
 12. Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych pt. „Regiony turystyczne Europy - Chorwacja-Włochy” pracowników i studentów specjalności geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego
  Robert Wiluś
 13. Antoni Jackowski, 1996, Jasna Góra - międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, „Educator”, ss. 64
  Krzysztof Grzelak
 14. Jaroslav Kubec, Jozef Podzimek, 1996, Vodni cesty svëta, „Aventinum” s.r.o., Praha, ss. 492
  Peter Čuka

Recent Submissions