Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Andrzej
dc.date.accessioned2019-04-14T17:33:46Z
dc.date.available2019-04-14T17:33:46Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27684
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest określenie roli czynników przyrodniczych i społecznych mających wpływ na ocenę jakości wypoczynku w drugim domu. Badania przeprowadzone w trzech gminach (Magnuszew, Pomiechówek, Wiązowna) w strefie podmiejskiej Warszawy wykazały, że obok walorów środowiska przyrodniczego na jakość wypoczynku w drugim domu ma również wpływ poziom integracji społecznej wewnątrz osiedli letniskowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2
dc.titlePercepcja jakości wypoczynku w drugim domu (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy)pl_PL
dc.title.alternativeLa perception de la qualite du repos dans une residence secondaire (exemple: la zone suburbaine de Varsovie)pl_PL
dc.title.alternativeThe Perception of the Standard of Rest in the Second House (an Example of the Warsaw Suburban zone)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-49pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii Społecznej, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.referencesGodbey G., Devins M. I., 1987, The life cycle of second home ownership: a case study. „Journal of Travel Research”, XXV, 3, s. 18-22.pl_PL
dc.referencesGramann J. H., 1981, The effect o f recreation goals on confict perception: the case of water skiers and fishermen, „Journal of Leisure Research”, 13, 1, s. 15-27.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Percepcja, waloryzacja i przyswajanie przestrzeni (szkic z socjologii przestrzeni), [w:] B. Jałowiecki [red.], Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość, Warszawa, s. 5-85.pl_PL
dc.referencesKostrowicka A., Kowalczyk A., 1989, Naturbedingungen und Entwicklung der Sommerausiedlung auf dem Vorstadtgehiet Warszawa - auf dem Beispiel der Stadt und Gemeinde Konstancin-Jeziorna, Polish-GDR Seminar „Entwicklungstendenzen der hauptstädtischen Regionen von Berlin und Warschau”, Radziejowice, Januar 9-11, 1989, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, maszynopis powielany.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1985, Spaleczno-przestrzenne uwarunkowania potrzeb wypoczynkowych i sposobów ich realizacji na przykładzie Płocka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, praca doktorska.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1988, Second homes as a research subject in social geography, [w:] S. Otok [red.], Research approach to social geography, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, s. 133-142.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1992, Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, [w:] Metody oceny środowiska przyrodniczego (praca zbiór.), Gea, 2, s. 25-36.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1993, Modele lokalizacji wypoczynku podmiejskiego i próba ich zastosowania dla Warszawy, [w:] D. Jędrzejczyk, W. Kusiński [red.], Studia z historii metodologii geografii ekonomicznej, Warszawa, s. 87-107.pl_PL
dc.referencesLucas R. C., 1964, Wilderness perception and use: the example o f the Boundary Waters Canoe Area, „Natural Resources Journal”, 3, s. 394-411.pl_PL
dc.referencesMansfeld Y., 1987, Destination - choice and spatial behaviour of tourists: evaluating the potencial of psychological-geographical collaboration in geography of tourism research, [w:] A. Fulton , Y. Mansfeld , D. Scott , J. Sellgren [red.], The use of psychology in geography: four perspectives, Geography Discussion Papers, New Series No. 21, Graduate School of Geography, London, London School of Economics, s. 20-44.pl_PL
dc.referencesMatulewicz K., 1986, Próba określenia przestrzennych preferencji wypoczynkowych mieszkańców Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, praca magisterska.pl_PL
dc.referencesMiossec J-M., 1977, Un modele de l'espace touristique, „L’Espace Geographique”, 6, 1, s. 41-48.pl_PL
dc.referencesRobinson R. W., 1977, Second-home decisions: the Australian context, [w:] J. I. Coppock [red.], Second homes: curse or blessing, Pergamon Press, s. 119-138.pl_PL
dc.referencesSadler B., 1972, Banff National Park: a view from ski-slopes, „Albertan Geographer”, 8, s. 30-34.pl_PL
dc.referencesShafer E. L., Mietz J., 1969, Aesthetic and emotional experiences rate high with Northeast wilderness hikers, „Environment and Behaviour”, 2, s. 187-197.pl_PL
dc.referencesStefaniak G., 1991, Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w południowo-wschodniej części województwa stołecznego warszawskiego (gminy: Halinów, Sulejówek, Wesoła, Wiązowna), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, praca magisterska.pl_PL
dc.relation.volume3pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record