Show simple item record

dc.contributor.authorPtaszycka-Jackowska, Danuta
dc.date.accessioned2019-04-23T09:45:48Z
dc.date.available2019-04-23T09:45:48Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27898
dc.description.abstractNa tle walorów turystycznych Sanoka oraz oceny istniejącego ruchu i zagospodarowania turystycznego miasta scharakteryzowano ofertę turystyczną i konsumentów tej oferty, a także wskazano szanse i zagrożenia rozwoju turystyki w Sanoku. Przedstawiono również miejsce turystyki w stosunku do innych funkcji miasta oraz główne kierunki działań, jakie należy podjąć na rzecz rozwoju turystyki w Sanoku'.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2
dc.subjectSanokpl_PL
dc.subjectwalory turystycznepl_PL
dc.subjectruch turystycznypl_PL
dc.subjectrozwój turystyki w Sanokupl_PL
dc.titleSzanse i zagrożenia rozwoju turystyki w Sanokupl_PL
dc.title.alternativeLes chances du développement du tourisme à Sanok et les menaces qui en résultentpl_PL
dc.title.alternativePerspectives and Dangers for the Development of Tourism in Sanok.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number53-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowiepl_PL
dc.referencesPtaszycka-Jackowska D., 1994, Kierunki turystycznego rozwoju miasta Sanoka, Inst. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddz. Kraków, UM, Sanok.pl_PL
dc.referencesPtaszycka-Jackowska D., 1995a, Organizacja przestrzenna turystyki w Sanoku, Probl. Zagospodarowania Ziem Górskich, nr 38.pl_PL
dc.referencesPtaszycka-Jackowska D., 1995b, Polityka przestrzenna rozwoju turystyki w Sanoku, „Człowiek i Środowisko”, nr 3/4.pl_PL
dc.referencesPtaszycka-Jackowska D., 1995c, Szlak ikon w Euroregionie Karpackim (zarys koncepcji), „Peregrinus Cracoviensis”, z. 1.pl_PL
dc.referencesPtaszycka-Jackowska D., 1995d, Szlak ikon - oś rozwoju turystyki w Euroregionie Karpackim, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Karpat Południowo-Wschodnich, Bieszczady 25-29 maja 1995, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Akad. Rolnicza w Krakowie, UW w Krośnie.pl_PL
dc.referencesTerray J., 1993, Strategia ochrony przyrody i wykorzystanie dla turystyki słowackiej części MlUi "KW", Rocz. Bieszczadzkie, t. 1.pl_PL
dc.relation.volume6pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record