Show simple item record

dc.contributor.authorSiedlecki, Mariusz
dc.date.accessioned2019-05-06T12:11:07Z
dc.date.available2019-05-06T12:11:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28111
dc.description.abstractW pracy zaprezentowano podstawowe informacje z zakresu warunków bioklimatycznych Łodzi opierając się na turystycznym indeksie klimatycznym (z ang. TCI). Wskaźnik ten umożliwia na podstawie określonych parametrów meteorologicznych dokonanie w sposób kompleksowy oceny warunków klimatycznych mających wpływ na rozwój turystyki. W badaniach wykorzystano pomiary ze stacji meteorologicznej Łódź-Lublinek przeprowadzone w latach 1966–2014. Wartości wskaźnika TCI cechują się wyraźnym przebiegiem dobowym z najwyższymi wartościami notowanymi w okresie letnim. Sezon letni charakteryzują najwyższe częstości dni z warunkami bardzo dobrymi i idealnymi dla turystyki. Oceniając zmienność warunków bioklimatycznych stwierdzono wzrost liczby dni z wysokimi wartościami wskaźnika TCI, co wskazuje na bardzo dobre i doskonałe warunki dla turystyki i rekreacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjectbioklimat miastpl_PL
dc.subjectwskaźnik klimatyczno-turystycznypl_PL
dc.subjectzmiany klimatycznepl_PL
dc.titleOcena zmian bioklimatu Łodzi w świetle wskaźnika klimatyczno-turystycznegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number21-26pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Meteorologii i Klimatologiipl_PL
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBŁAŻEJCZYK K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, „Prace Geograficzne” IGiPZ PAN, 192.pl_PL
dc.referencesBŁAŻEJCZYK K., KUNERT A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, „Monografie” IGiPZ PAN, 13.pl_PL
dc.referencesCHEŁCHOWSKI W., 1965, Rozkład dni parnych w Polsce w latach 1951–1960, „ Prace PIHM”, s. 86–90.pl_PL
dc.referencesDUBANIEWICZ H., MAKSYMIUK Z., ZYCH S., 1971, Bioklimatyczna bonitacja obszaru województwa łódzkiego dla potrzeb rekreacji, „Zeszyty Naukowe” UŁ, II, 43, s. 3–60.pl_PL
dc.referencesGREGORCZUK M., 1976, O wielkości ochładzania na obszarze Polski, „Czasopismo Geograficzne”, 47, 3, s. 255–263.pl_PL
dc.referencesGURBA A., 1961, O ochładzaniu katatermometrycznym w miejscowościach uzdrowiskowych Sudetów i Karpat, „Wiadomości Uzdrowiskowe”, VI, 1/2, s. l07–110.pl_PL
dc.referencesKŁYSIK K., FORTUNIAK K., ZAWADZKA A., 1995, Charakterystyka bioklimatu Łodzi-Lublinek w świetle zmienności ochładzania w latach 1951–1990, [w:] K. Kłysik K. (red.), Klimat i bioklimat miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 271–278.pl_PL
dc.referencesKOVACS A., UNGER J., 2014, Modification of the Tourism Climate Index to Central European climatic condition – examples, „Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service”, 118, 2, s. 147–166.pl_PL
dc.referencesKOZŁOWSKA-SZCZĘSNA T., BŁAŻEJCZYK K., KRAWCZYK B., 1997, Bioklimatologia człowieka, „Monografie” IGiPZ PAN, 1.pl_PL
dc.referencesKOŹMIŃSKI, C., MICHALSKA B., 2010, Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, „Acta Agrophysica”, 15(2), s. 347–357.pl_PL
dc.referencesKOŻUCHOWSKI K., 2003, Wieloletnie zmiany warunków bioklimatycznych w okresie 1961–2000 (na przykładzie Łodzi), „Prace Geograficzne”, 188, s. 273–281.pl_PL
dc.referencesMARUSIK T., 1977, Warunki termiczne wybrzeża Bałtyku w ujęciu zespołowych wskaźników klimatu odczuwalnego, „Biuletyn Informacyjny Instytutu Balneologicznego w Poznaniu”, 1, s. 38–39.pl_PL
dc.referencesMATZARAKIS A., 2006, Weather- and climate-related information for tourism, „Tourism and Hospitality Planning & Development”, 3, 2, s. 99–115.pl_PL
dc.referencesMATZARAKIS A., 2007, Assessment method for climate and tourism based on daily data, [w:] A. Matzarakis, R. de Freitas, D. Scott (eds.), Developments in tourism climatology, Commission on Climate, Tourism and Recreation. International Society of Biometeorology, Freiburg.pl_PL
dc.referencesMĄKOSZA A., MICHALSKA B., 2010, Ocena warunków biotermicznych w Polsce Środkowozachodniej na podstawie temperatury odczuwalnej (STI), „Folia Pomeranae Universitatis Technologioae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica”, 279 (15), s. 53–62.pl_PL
dc.referencesMIECZKOWSKI Z., 1985, The tourism Climate Index: a method of evaluating Word climates for tourism, „The Canadian Geographer”, 29, s. 220–223pl_PL
dc.referencesMORGAN R., GATELL E., JUNYENT R., MICALLEF A., OZHAN E., WILLIAMS A., 2000, An improved user-based beach climate index, „ Journal of Coastal Conservation”, 6, s. 41–50.pl_PL
dc.referencesOWCZAREK M., 2011, Zróżnicowanie subiektywnego odczucia cieplnego w Polsce. 1951–2008 (Rezultaty projektu „Klimat”), „Prace i Studia Geograficzne”, 47, s. 257–264.pl_PL
dc.referencesPAPIERNIK Ż., 2004, Warunki bioklimatyczne Łodzi w drugiej połowie XX wieku, „Acta Geographica Lodziensia”, 89, s. 147–160.pl_PL
dc.referencesPERCH-NIELSEN S., AMELUNG B., KNUTTI R., 2010, Future climate resources for tourism in Europe based on the daily Tourism Climate Index, „Climatic Change”, 103, s. 363–381.pl_PL
dc.referencesPIOTROWSKI P., 2008, Dobowa zmienność odczuć cieplnych na obszarach miejskich i pozamiejskich na tle cyrkulacji atmosferycznej, [w:] K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.), Klimat i bioklimat miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 537–549.pl_PL
dc.referencesPODSTAWCZYŃSKA A., 2004, Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w Łodzi w latach 1997–2001, „Acta Geographica Lodziensia”, 89, s. 161–177.pl_PL
dc.referencesProjekt „Klimat”, 2010, Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i panowania gospodarczego. Zadanie 1: Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych, www. http://klimat.imgw.pl/.pl_PL
dc.referencesSCOTT D., MCBOYLE G., SCHWARTZENTRUBER M., 2004, Climate change and the distribution of climatic resources for tourism in North America, „Climate Research”, 27, s. 105–117.pl_PL
dc.referencesSTANKIEWICZ B., 2010, Zmiany klimatu a turystyka – w poszukiwaniu ponadregionalnych i regionalnych uwarunkowań koegzystencji, „Folia Pomeranae Universitatis Technologioae Stetinensis. Oeconomica”, 282 (60), s. 155–168.pl_PL
dc.referencesSZYGA-PLUTA K., 2011, Wielkość ochładzająca powietrza na wybrzeżu klifowym w rejonie Białej Góry w sezonach letnich 2008– 2009 (Woliński Park Narodowy), „Badania Fizjograficzne”, ser. A, „Geografia Fizyczna”, II, s. 27–39.pl_PL
dc.referencesTARAJKOWSKA M., ZYCH S., 1959, Przyczyny uciążliwości bioklimatu Łodzi, „Łódzkie Czasopismo Gospodarcze”, 2, s. 89– 112.pl_PL
dc.referencesWIECŁAW M., OKONIEWSKA M., 2015, Występowanie dni upalnych w Bydgoszczy w latach 2005–2008 w różnych masach powietrza i ich wpływ na wybrane wskaźniki biotermiczne, „Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, 67, s. 67–78.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmariusz.siedlecki@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume25pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record