Show simple item record

dc.contributor.authorKulas, Piotr
dc.date.accessioned2019-05-24T11:43:26Z
dc.date.available2019-05-24T11:43:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28639
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyze the anti-elite narrative of intellectuals related to the Polish right. The author analyzes the contemporary Polish right discourse, mainly after 2015, the criticism of elitism and the dominant strategies aimed at depriving the legitimacy of the mainstream elite of the Third Republic of Poland. The charge of elitism is connected with the accusation of lack of empathy, lack of understanding of societal problems and unrepresentation of its interests. In this way, it becomes an important argument that strengthens the political division for social and political change. In the spirit of critical theory, the author argues that the ultimate goal of anti-elitist articulations is not to lead or even articulate an egalitarian order, but to preserve the social hierarchy and present right-wing intellectulas as the legitimate elite who should replace the former ones.en_GB
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest analiza antyelitarnej narracji intelektualistów związanych z polską prawicą. Autor analizuje obecną w prawicowym dyskursie, głównie po 2015 roku, krytykę elitaryzmu oraz dominujące strategie, których celem jest pozbawienie legitymizacji tak zwanych elit III RP. Zarzut elitaryzmu jest związany z przypisywaniem braku empatii, niezrozumienia problemów społeczeństwa oraz niereprezentowania jego interesów. Staje się on w ten sposób ważnym argumentem wzmacniającym podział polityczny na rzecz społecznej i politycznej zmiany. W duchu teorii krytycznej autor argumentuje, że ostatecznym celem antyelitarnych artykulacji nie jest zaprowadzenie ani nawet wyartykułowanie egalitarnego ładu, ale zachowanie społecznej hierarchii i przedstawienie samych siebie jako elity prawomocnej, która winna zająć miejsce elity dotychczasowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej; 4
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectanti-elitismen_GB
dc.subjecteliteen_GB
dc.subjectintellectualsen_GB
dc.subjectpeopleen_GB
dc.subjectcritical theoryen_GB
dc.subjectantyelitaryzmpl_PL
dc.subjectelitapl_PL
dc.subjectintelektualiścipl_PL
dc.subjectludpl_PL
dc.subjectteoria krytycznapl_PL
dc.titleAntyelitarna narracja współczesnej polskiej prawicypl_PL
dc.title.alternativeAnti-Elitist Narrative of the Contemporary Polish Righten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number14-39
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.contributor.authorBiographicalnotePiotr Kulas, doktor habilitowany nauk społecznych, socjolog i historyk idei, zajmuje się m.in. problematyką inteligencji. Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m.in. książki Inteligenckość zaprzeczona. Etos i tożsamość młodych inteligenckich elit (2017) oraz Rozmowy o inteligencji (2016). W 2010 roku otrzymał nagrodę indywidualną drugiego stopnia Ministra Nauki za wyróżnioną rozprawę doktorską.pl_PL
dc.referencesArendt Hannah (2003) O rewolucji. Przełożył Mieczysław Godyń. Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesBill Stanley (2014) W poszukiwaniu autentyczności. Kultura polska i natura teorii postkolonialnej. „Praktyka Teoretyczna”, nr 11, s. 107−127.pl_PL
dc.referencesBoggs Carl (1993) Intellectuals and the Crisis of Modernity. State University of New York Press.pl_PL
dc.referencesBorejsza W. Jerzy (1984) Piękny wiek XIX. Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesCenckiewicz Sławomir (2013) Magdalenka, teoria spiskowa, która okazała się prawdą [dostęp: 26 lipca 2018]. Dostępny w Internecie: http://www.rp.pl/artykul/1058043-Magdalenka--Teoria-spiskowa--ktora-okazala-sie-prawda.htmlpl_PL
dc.referencesCichocki A. Marek (2015) Polska między Niemcami a Rosją [w:] Bartłomiej Błesznowski, Marcin Król, Adam Puchejda, red., Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 18−31.pl_PL
dc.referencesCzyżewski Marek i in. (2017) Wprowadzenie [w:] Marek Czyżewski i in., red., Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 9−25.pl_PL
dc.referencesDijk van Teun (1976) Narrative Macro-Structures. „A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature”, no. 1, s. 547−568.pl_PL
dc.referencesDijk van Teun (1993) Principles of critical discourse analysis. „Discourse & Society”, no. 4(2), s. 249−283.pl_PL
dc.referencesDijk van Teun (2004) Działanie, opis działania a narracja [w:] Michał Głowiński, red., Narratologia. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, s. 90−123.pl_PL
dc.referencesDijk van Teun, red. (2001) Dyskurs jako struktura i proces. Przełożył Grzegorz Grochowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesDmowski Roman (2002) Myśli nowoczesnego Polaka. Wrocław: Wydawnictwo Nortom.pl_PL
dc.referencesDziadzia Andrzej, Wybranowski Wojciech (2016) Trybunał jako samowola magnatów. „Do Rzeczy”, nr 11/162, s. 30−31.pl_PL
dc.referencesEtzioni-Halevy Eva (1993) The Elite Connection. Problems and Potential of Western Democracy. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesGawin Dariusz (2002) Druga zdrada klerków [w:] Paweł Śpiewak, red., Spór o Polskę 1989−99. Wybór tekstów prasowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 579−580. [Pierwodruk: „Ż̇ycie” 23 listopada 1998].pl_PL
dc.referencesGmyz Cezary (2016) Siewcy zwątpienia, „Do Rzeczy”, nr 1/152, s. 24−25.pl_PL
dc.referencesGoczał Beata (2016) Reklamy ministerstw i spółek państwowych: więcej we „wSieci”, „Wprost” i „Do Rzeczy”, liderem „Gazeta Wyborcza”, w dół „Newsweek” [dostęp 16 lipca 2018 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/reklamy-ministerstw-i-spolek-panstwowych-wiecej-we-w-sieci-wprost-i-do-rzeczy-liderem-gazeta-wyborcza-w-dol-newsweek_2pl_PL
dc.referencesGramsci Antonio (1977) Wybór pism [w:] Paweł Śpiewak, red., Gramsci. Warszawa: Wiedza Powszechna, s. 125−240.pl_PL
dc.referencesGursztyn Piotr (2016) Koniec III RP. „Do Rzeczy”, nr 2/153, s. 24−25.pl_PL
dc.referencesHabermas Jürgen (2007) Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przełożyły: Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz. Wprowadzenie i redakcja naukowa Marek Czyżewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHartman Jan (2018) Ja, prostak. „Polityka”, nr 26, s. 88.pl_PL
dc.referencesHaska Agnieszka (2018) Hańba! Opowieść o polskiej zdradzie. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.pl_PL
dc.referencesKaczyński Jarosław, Nowak Andrzej (2013) Warto być silnym [w:] Andrzej Nowak, red., Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990-2012. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, s. 413−432.pl_PL
dc.referencesKania Dorota, Targalski Jerzy, Marosz Maciej (2013) Resortowe dzieci. Media. Warszawa: Fronda.pl_PL
dc.referencesKorab-Karpowicz J. Włodzimierz (2016) Dzisiejsza targowica, czyli Nowoczesna, KOD i inni. „Do Rzeczy”, nr 2/153, s. 52−53.pl_PL
dc.referencesKulas Piotr (2014) Narracja jako przedmiot badań oraz kategoria teoretyczna w naukach społecznych. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 111−130.pl_PL
dc.referencesKurdupski Michał (2018) „Sieci” z największym spadkiem w styczniu, „Tygodnik Powszechny” wyprzedził „Gazetę Polską” [dostęp: 16 lipca 2018]. Dostępny w Internecie: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-w-styczniu-2018-rokupl_PL
dc.referencesKurzman Charles, Owens Lynn, (2002), The Sociology of Intellectuals. „Annual Review of Sociology”, no. 28, s. 63−82.pl_PL
dc.referencesLaclau Enesto, Mouffe Chantal (2007) Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.pl_PL
dc.referencesLegutko Ryszard (1998) Czasy wielkiej imitacji. Kraków: Arcana.pl_PL
dc.referencesLegutko Ryszard, Nowak Andrzej (2013) Ponad życiem politycznym [w:] Andrzej Nowak, red., Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990-2012. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, s. 435−451.pl_PL
dc.referencesMajcherek A. Janusz (2000) W prawo, czyli w lewo. Spór o prawicę [w:] Paweł Śpiewak, red., Spór o Polskę 1989−99. Wybór tekstów prasowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 280−281.[Pierwodruk: „Tygodnik Powszechny” 26 lutego 1995].pl_PL
dc.referencesMannheim, K. (2008), Ideologia i utopia, Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesMatyja Rafał (2009) Konserwatyzm po komunizmie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesMichalski Cezary (2018) Liberałowie kontra populiści. „Newsweek Polska”, nr 31, s. 48−50.pl_PL
dc.referencesMicińska Magdalena (1995) Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890−1914). Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.pl_PL
dc.referencesMokrzycki Edmund (2000) Złudna władza ludu [w:] Paweł Śpiewak, red., Spór o Polskę 1989−99. Wybór tekstów prasowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 357−360. [Pierwodruk „Gazeta Wyborcza” 11−12 grudnia 1999].pl_PL
dc.referencesMorawiecki Kornel, Kalukin Rafał (2010) Jestem przeciwnikiem elit [dostęp: 10 lipca 2018]. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,7691605,Jestem_przeciwnikiem_elity.html?disableRedirects=truepl_PL
dc.referencesMüller Jan-Werner (2017) Co to jest populizm? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesNagle Angela (2017) Kill all Normies. Online Culture Wars from 4Chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right. Croydon: Zero Books.pl_PL
dc.referencesNapiórkowski Marcin (2018) Kiedy Reytan ma dzień świstaka [dostęp 24 czerwca 2018 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.tygodnikpowszechny.pl/kiedy-reytan-ma-dzien-swistaka-153423pl_PL
dc.referencesNowak Andrzej (2015) Pierwsza Zdrada Zachodu. „wSieci”, nr 24, s. 59−64.pl_PL
dc.referencesNowak Andrzej, Karnowski Jacek, Karnowski Michał (2015) Nie ma wspólnoty bez tożsamości. „wSieci”, nr 45, s. 24−27.pl_PL
dc.referencesNowicka-Franczak Magdalena (2017) Perspektywa postkolonialna a społeczno-krytyczna wrażliwość badacza polskiego dyskursu publicznego [w:] Marek Czyżewski i in., red., Analiza dyskursu publicznego. Przegląd podejść i metod. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 253–270.pl_PL
dc.referencesOsęka Piotr (2009) Jak wygraliśmy w Magdalence [dostęp: 26 lipca 2018]. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,6463817,Jak_wygralismy_w_Magdalence.htmlpl_PL
dc.referencesOst David (2007) Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie. Przełożyła Hanna Jankowska. Warszawa: Muza SA.pl_PL
dc.referencesPankaj Mishra (2017) Age of Anger. A History of the Present. New York: Farrar, Straus and Giroux.pl_PL
dc.referencesPań́kow Włodzimierz (1994) Niezamierzone efekty neoliberalnej rewolucji [w:] Witold Jakóbik, red., Kontynuacja czy przełom? Dylematy transformacji ustrojowej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta, s. 133−145.pl_PL
dc.referencesPawliszak Piotr (2017) Analiza narracyjna dyskursu publicznego. W poszukiwaniu struktur kulturowych i procesów narzucania znaczeń formujących politykę ekologiczną [w:] Marek Czyżewski i in., red., Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 67−94.pl_PL
dc.referencesPietrzak Jan (2015) Powtórka z targowicy. „wSieci”, nr 50−51, s. 14.pl_PL
dc.referencesPietrzak Leszek (2015) Kraj bez elit. „Do Rzeczy”, nr 9/167, s. 42−45.pl_PL
dc.referencesPolkowski Jan (2015) Co czyta człowiek przyszłości?, „wSieci”, nr 4, s. 74−75pl_PL
dc.referencesPosner A. Richard (2003) Public Intellectual. A Study of Decline, Harvard: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesRadziejewski Bartłomiej (2015) III RP jako system pasożytniczy. „Nowa Konfederacja”, nr 8/62, [dostęp 26 lipca 2018 r.]. Dostępny w Internecie: https://nowakonfederacja.pl/iii-rp-jako-system-pasozytniczy/pl_PL
dc.referencesRymkiewicz Jarosław Marek (2007) Wieszanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!pl_PL
dc.referencesRymkiewicz Jarosław Marek (2009−2010) O afirmacji polskości. „Teologia Polityczna”, nr 5, s. 13−31.pl_PL
dc.referencesSakiewicz Tomasz, Pieczyński Maciej (2016) KOD broni postkomunizmu, „Do Rzeczy”, nr 1/152, s. 72−73.pl_PL
dc.referencesSomers R. Margaret, (1993) Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy. „American Sociological Review”. no. 55/5, s. 587−620.pl_PL
dc.referencesSzacki Jerzy (2002) Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesŚpiewak Jan, Baranowska Kamila (2016) Dość bezkarności elit. „Do Rzeczy”, nr 44/195, s. 27−29.pl_PL
dc.referencesŚpiewak Paweł (2007) Gramsci. Warszawa: Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesTwardoch Szczepan (2012) Pusty stryczek. O „Wieszaniu” Rymkiewicza [w:] Tomasz Rowiński, red., Spór o Rymkiewicza, Warszawa: Fronda, s. 22−35.pl_PL
dc.referencesWalicki Andrzej (2011) „Filozofia narodowa” i początek sporu o samookreślenie i powołanie inteligencji polskiej [w:] tegoż, Polska, Rosja, marksizm. Kraków: Universitas, s. 9−28.pl_PL
dc.referencesWesołowski Włodzimierz (2000) Teoretyczne aspekty badania elit politycznych. „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 5−33.pl_PL
dc.referencesWierzbicki Piotr (2016) Ćwierć wieku pychy i pogardy. „Do Rzeczy”, nr 4/155, s. 56−57.pl_PL
dc.referencesWildstein Bronisław (2015) III RP, czyli poprawiony PRL. „wSieci”, nr 17, s. 22−24.pl_PL
dc.referencesWilliams Raymond (1976) Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. London: Fontana.pl_PL
dc.referencesWłoczyk Piotr (2017) Magdalenka i okrągły stół. Klęska na własne życzenie [dostęp 27 lipca 2018 r.]. Dostępny w Internecie: https://dorzeczy.pl/22424/Magdalenka-i-okragly-stol-kleskana-wlasne-zyczenie.htmlpl_PL
dc.referencesWrzodak Zygmunt (2000) Przystanek: niepodległość [w:] Paweł Śpiewak, red., Spór o Polskę 1989−99. Wybór tekstów prasowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 297−299. [Pierwodruk „Nasza Polska” 29 stycznia 1997].pl_PL
dc.referencesZarycki Tomasz (2014) Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London–New York.pl_PL
dc.referencesZiemkiewicz A. Rafał (2016) Lewica 2016: głupi i wściekli. „Do Rzeczy”, nr 47/198, s. 30−31.pl_PL
dc.referencesZiemkiewicz A. Rafał (2016) Ostrożnie z tą rewolucją. „Do Rzeczy”, nr 51/202, s. 68−70.pl_PL
dc.referencesZiemkiewicz A. Rafał (2017) Poświąteczny skurcz elit [dostęp: 27 lipca 2018]. Dostępny w Internecie: https://dorzeczy.pl/tylko-na-dorzeczy/51590/Poswiateczny-skurcz-elit.htmlpl_PL
dc.referencesZychowicz Jacek (2000) Ten okropny egalitaryzm [w:] Paweł Śpiewak, red., Spór o Polskę 1989−99. Wybór tekstów prasowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 276−279. [Pierwodruk „Bez dogmatu” 1994 nr 11].pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotrkulas@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.4.02
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.