Show simple item record

dc.contributor.authorBanio, Adrianna
dc.contributor.authorMalchrowicz-Mośko, Ewa
dc.date.accessioned2019-10-06T09:43:52Z
dc.date.available2019-10-06T09:43:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30332
dc.description.abstractTaniec odgrywa ważną rolę we współczesnym przemyśle turystycznym. Obecna moda na taniec stwarza wielkie możliwości dla turystyki kulturowej. Należy jednak pamiętać, że istnieje ogromne niebezpieczeństwo zatracenia najważniejszego sensu tańca przez komercjalizację i spłycanie jego istoty. Omawiana w artykule turystyka taneczna to podróże związane z tematem tańca, polegające na poznawaniu tego fenomenu kulturowego w miejscach, w których narodziły się dane style taneczne lub w których pełnią one ważną rolę dla narodu, czy też cieszą się dużą sympatią społeczności lokalnej. Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki turystyki tanecznej w kontekście antropologicznym. Zaprezentowano w nim potencjalne atrakcje związane z tańcem w perspektywie turystyki kulturowej i sportowej. Praca ma charakter przeglądowy oraz opisowy. Zastosowano w niej metodę analizy literatury przedmiotu oraz doniesień popularnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTourism; 1
dc.subjecttaniec w turystycepl_PL
dc.subjectantropologia tańcapl_PL
dc.subjectturystyka kulturowapl_PL
dc.subjectturystyka sportowapl_PL
dc.titleTaniec w turystyce w perspektywie antropologicznej – wprowadzenie do problematykipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number17-23
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Katedra Teorii i Praktyki Sportu
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBanio, A. (2014). Taniec jako naturalna ekspresja ruchowa człowieka. In: J. Nowocień, K. Zuchora (red.). Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji (s. 126–132). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”.pl_PL
dc.referencesBanio, A. (2015). Związek tańca z igrzyskami olimpijskimi. W: J. Eider (red.), Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce (s. 73–79). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.pl_PL
dc.referencesBliss, M. (2014). The soul of belly dance: Culture and history. Create-Space Independent Publishing Platform.pl_PL
dc.referencesBoas, F. (1972). The function of dance in human society. New York: Dance Horizons.pl_PL
dc.referencesBrocki, M. (2015). Antropologia – język ciała. Wrocław: Astrum.pl_PL
dc.referencesBuczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Wyd. AWF.pl_PL
dc.referencesBuczkowska, K. (2009). Kulturowa turystyka eventowa. W: K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej (s. 91–118). Poznań: Wyd. AWF.pl_PL
dc.referencesChasteen, J. (1996). The prehistory of samba: Carnival dancing in Rio de Janeiro. Journal of Latin American Studies, 28 (1), 29–47.pl_PL
dc.referencesDaniel, Y. (1996). Tourism dance performances authenticity and creativity. Annals of Tourism Research. 23 (4), 780–797.pl_PL
dc.referencesDansmusset. Pobrane z: www.dansmuseet.se/en/ (10.01.2019).pl_PL
dc.referencesDavis, K. (2015). Dancing tango: Passionate encounters in a globalizing world. Nowy Jork: New York University Press.pl_PL
dc.referencesDrożdż, T. (2012). Człowiek i taniec. Systemy choreograficzne jako profile badania kultury. Katowice. Rozprawa doktorska.pl_PL
dc.referencesDuncan, I. (1905). Taniec przyszłości: odczyt Izadory Duncan. Warszawa: Gebethner & Wolff.pl_PL
dc.referencesDunham, K. (1969). Island possessed. Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesGibson, H. (1998). Active sport tourism: Who participate? Leisure Studies, 17 (2), 155–179.pl_PL
dc.referencesKaczmarek, S., Kaczmarek, J. (2015). Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31, 17–32.pl_PL
dc.referencesKaeppler, A. (1967). The structure of tongan dance. University of Hawaii. Rozprawa doktorska.pl_PL
dc.referencesKringelbach, H., Skinner, J. (2012). Dancing cultures. Globalization, tourism and identity in the anthropology of dance. [s. l.] Berghahn Books.pl_PL
dc.referencesKurath, G.P. (1960). Panorama of dance ethnology. Current Anthropology, 1 (3), 233–254.pl_PL
dc.referencesLifar, PP. (1969). The russian ballet in Russia and in the West. The Russian Review, 28 (4), 396–402.pl_PL
dc.referencesMalchrowicz, E. (2009). Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 9, 4–26.pl_PL
dc.referencesMalchrowicz, E., Buczkowska, K. (2010). Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów? Turystyka Kulturowa, 4, 17–37.pl_PL
dc.referencesMcCleary, K., Weaver, P., Meng, F. (2006). Dance as a tourist activity: Demographics, demand characteristics, motivation, and segmentation. Tourism Analysis, 10 (3), 277-290.pl_PL
dc.referencesMcMains, J. (2015). Spinning mambo into salsa: Caribbean dance in global commerce. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesNational Museum of Dance. Pobrane z: http://www.dancemuseum.org/ (27.01.2019).pl_PL
dc.referencesPapadimitriou, L. (2000). Traveling on screen: Tourism and the Greek Film Musical. Journal of Modern Greek Studies, 18 (1), 95–104.pl_PL
dc.referencesPrylińska, A., Korczak, M., Nawrot, A., Strusio, M., Kaczmarek, J. (2018). Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 6, 94–111.pl_PL
dc.referencesRoyce, A.P. (2002). The anthropology of dance. Alton: Dance Books.pl_PL
dc.referencesRuxandra, A. (2018). A lo cubano: taniec i reprezentacje kubańskości w kontekście turystyki kulturowej. Lud, 102, 445–470.pl_PL
dc.referencesSawala, K., Krawczyk, W., Bednarski, J. (2005). Wielkie fiesty Europy. Przewodnik etnoturystyczny. Poznań: Oficyna Wydawnicza „Atena”.pl_PL
dc.referencesSchwark, J. (2007). Sport tourism: Introduction and overview. European Journal for Sport and Society, 4 (2), 117–132.pl_PL
dc.referencesTopić, M. (2016). Dance and cultural tourism in Croatia. International Journal of Religion and Society, 5 (1), 47–48.pl_PL
dc.referencesUsing dance heritage for the tourism experience in airports. Pobrane z: www.worlddanceheritage.org (10.02.2019).pl_PL
dc.referencesVianna, H. (1999). The mystery of samba. Popular music and national identity in Brazil. North Carolina: University of North Carolina Press.pl_PL
dc.referencesWilson, M. (1972). The wedding cakes: A study of ritual change. In: J.S. La Fontaine (red.), The interpretation of ritual (s. 187–201). London: Tavistock.pl_PL
dc.contributor.authorEmailadrianna.banio@wp.pl
dc.contributor.authorEmailmalchrowicz@awf.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.29.1.02
dc.relation.volume29pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record