Show simple item record

dc.contributor.authorSzyma-Ziembińska, Karolina
dc.date.accessioned2021-03-05T16:06:19Z
dc.date.available2021-03-05T16:06:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSzyma-Ziembińska Karolina (2021) „Ja, ucieleśniona w ruchu”, czyli o biegowej drodze z autoetnografią. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 17, nr 1, s. 42–55 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.17.1.04pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34128
dc.description.abstractArtykuł pokazuje, w jaki sposób autoetnografia może wzbogacić badania nad sportem. Na podstawie swoich doświadczeń jako byłej biegaczki wyczynowej autorka opisuje, w jaki sposób wykorzystała narzędzia takie jak: film autoetnograficzny, fotografia czy dziennik badawczy do kompleksowego antropologicznego opisu zmysłowego doświadczenia biegu. Badaczka obserwuje poszerzający się zakres wykorzystania autoetnografii w różnorodnych tematach badawczych ze szczególnym pochyleniem się nad antropologią ciała. Mierzy się z problemem językowej niewyrażalności doświadczenia ciała w sporcie i proponuje własne rozwiązania. Tekst został napisany na podstawie książki Ucieleśnione w ruchu. Polskie biegaczki wyczynowe w perspektywie antropologicznej oraz uzupełniony o nowe spostrzeżenia. Jak pisze autorka: „Autoetnografia ma dla mnie wartość również w tym sensie, że jest ciekawą konfrontacją rozmówców z badaczem, podczas której zachodzi wymiana doświadczeń i opinii. Jest to swego rodzaju praca nad relacją. W ten sposób obie strony się odsłaniają, obie coś ryzykują, a to może prowadzić do ciekawych wniosków” (Szyma 2019: 32).pl_PL
dc.description.abstractThe article shows how autoethnography can enrich research on sport. As a former competitive runner, the author describes how she has used tools such as autoethnographical movie, photography, or research diary for a complex anthropological illustration of the running experience. The researcher observer the expanding scope of ways in which this technique can be applied to a variety of research topics, with a special consideration of the anthropology of body. She also tackles the problem of the linguistic incommunicability of experiencing the body in sport as well as she suggests solutions. The article is based on the book Embodied in Motion: Polish Female Professional Runners in Anthropological Perspective, but also supplemented with new observations. As its author writes, “For me, autoethnography is valuable also in that it is an interesting engagement between the interlocutors and the researcher, during which an exchange of experiences and opinions takes place. It is a certain work on the relationship. This way, both parties expose themselves; both risk something, and this can result in interesting conclusions” [the editor’s translation].pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;1
dc.subjectantropologia sportupl_PL
dc.subjectantropologia ciałapl_PL
dc.subjectucieleśnieniepl_PL
dc.subjectautoetnografiapl_PL
dc.subjectbieganiepl_PL
dc.subjectanthropology of sportpl_PL
dc.subjectanthropology of bodypl_PL
dc.subjectembodimentpl_PL
dc.subjectautoethnographypl_PL
dc.subjectrunningpl_PL
dc.titleJa, ucieleśniona w ruchu, czyli o biegowej drodze z autoetnografiąpl_PL
dc.title.alternativeMy-Self, Embodied in Motion: About Running Road with Autoethnographypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number42–55pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKarolina Szyma-Ziembińska, mgr, antropolożka kulturowa i historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się antropologią sportu i ciała, Gender Studies oraz sztuką w ujęciu instytucjonalnym. Autorka książki (2019) Ucieleśnione w ruchu. Polskie biegaczki wyczynowe w perspektywie antropologicznej, Warszawa: WUW. Adres kontaktowy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawapl_PL
dc.referencesAnderson Leon (2014) Autoetnografia analityczna. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 144–166.pl_PL
dc.referencesChang Heewon, Ngunjiri Faith Wambura, Hernandez Kathy- -Ann C. (2013) Collaborative Autoethnography (Developing Qualitative Inquiry). London: Routledge.pl_PL
dc.referencesDomańska Ewa (2007) „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce. „Teksty Drugie”, nr 5, s. 48–61.pl_PL
dc.referencesEllis Carolyn, Bochner Arthur (2000) Autoethnography, personal narrative, reflexivity: Researcher as subject [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research. Los Angeles: Sage Publications, s. 733–768.pl_PL
dc.referencesEllis Carolyn, Bochner Arthur (2000) Autoethnography, personal narrative, reflexivity: Researcher as subject [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research. Los Angeles: Sage Publications, s. 733–768.pl_PL
dc.referencesHastrup Kirsten (2008) Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesHockey John (2006) Sensing the run: The senses and distance running. „Senses & Society”, vol. 2, no. 1, s. 183–202.pl_PL
dc.referencesJakubowska Honorata (2012) Sport z perspektywy płci. Dyskusje o nierówności, tożsamości i odkrytym/ukrytym ciele [w:] Monika Kozioł, Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka, red., Sport w sztuce. Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, s. 80–95.pl_PL
dc.referencesJakubowska Honorata (2015) Wiedza pozadyskursywna i sposoby jej badania na przykładzie przekazywania i nabywania sportowych umiejętności. „Studia Socjologiczne”, nr 3 (218), s. 173–191.pl_PL
dc.referencesKacperczyk Anna (2014) Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 32–74.pl_PL
dc.referencesKafar Marcin (2014) Wokół humanizacji nauki – znaki, tropy, konteksty. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 16–31.pl_PL
dc.referencesLefebvre Henri (1991) The Production of Space. Oxford: Blackwellpl_PL
dc.referencesMalinowski Bronisław (2008) Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesMcMahon Jenny (2011) Body work – Regulation of a swimmer body: an authoethnography from an Australian elite swimmer. „Sport Education and Society”, vol. 16, no. 1, s. 35–50.pl_PL
dc.referencesPacukiewicz Marek (2016) Refleksy w obiektywie. Mitologika filmu etnograficznego [w:] Jakub Dziewit, Małgorzata Kołodziej, Adam Pisarek, red., Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. Katowice: Wydawnictwo Grupa Kulturalna.pl, s. 29–43.pl_PL
dc.referencesSamudra Jaida Kim (2008) Memory in our body: Thick participation and the translation of kinesthetic experience. „American Ethnologist”, vol. 35, no. 4, s. 665–681.pl_PL
dc.referencesSikora Sławomir (2012) Filmy i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii. Warszawa: DiG, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesSzyma Karolina (2018) _63. Dostępny w Internecie: ‹https:// www.instagram.com/p/BoeeHOPllnd/›.pl_PL
dc.referencesSzyma Karolina (2019) Ucieleśnione w ruchu. Polskie biegaczki wyczynowe w perspektywie antropologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesTaussig Michael (1992) The Nervous System. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesWala Katarzyna (2012) [Nie] potrafię gotować! Dostępny w Internecie: https://stosowana.wordpress.com/2012/05/09/nie-potrafie-gotowac [dostęp 16 sierpnia 2017 r.].pl_PL
dc.contributor.authorEmailszyma.karolina@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.17.1.04
dc.relation.volume17pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record