Now showing items 1-1 of 1

    • Region w podejściach 'nowej' geografii regionalnej 

      Wójcik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
      Celem kolejnych części opracowania jest określenie najważniejszych podejść do regionu w „nowej” geografii regionalnej, ich charakterystyka oraz wskazanie głównych płaszczyzn dyskusji, a także określenie podstawowych ...