Show simple item record

dc.contributor.authorKatsoni, Vicky
dc.contributor.authorFyta, Anna
dc.date.accessioned2021-06-29T15:51:12Z
dc.date.available2021-06-29T15:51:12Z
dc.date.issued2021-06-11
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37777
dc.description.abstractGłównym celem autorek artykułu jest interdyscyplinarne spojrzenie na turystykę i jej diachroniczne wątki tekstualne w prototurystycznych pismach Pauzaniasza – greckiego autora opowieści o podróżach. Korzystając z periegetycznych tekstów podróżniczych, zaczerpniętych z jego obszernego dzieła Wędrówki po Helladzie (Periegesis tes Hellados; II w. n.e.), będącego punktem wyjścia do rozważań, autorki zamierzają pokazać, że strategie tekstualne Pauzaniasza wciąż stanowią podstawę współczesnej serii przewodników turystycznych, zapoczątkowanej przez K. Baedekera w XIX w. Celem opracowania jest również wykazanie, że po Baedekerze tradycyjne teksty podróżnicze Pauzaniasza nadal mają wpływ na epistemologię współczesnej turystyki: interakcje między tekstami podróżniczymi, zawierającymi informacje turystyczne, a kanałami dystrybucji prowadzą do pojawienia się generycznych hybryd, a starożytni greccy autorzy podróży utorowali drogę do tworzenia cyfrowych opowiadań, sieci i globalnych platform turystycznych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectopowieść cyfrowapl
dc.subjectdigital storytellingpl
dc.subjectPauzaniaszpl
dc.subjectprototuryzmpl
dc.subjectopowieść podróżniczapl
dc.subjectprzewodniki turystycznepl
dc.titleOd Pauzaniasza do Baedekera i serwisu Tripadvisor: prototuryzm tekstualny oraz zagrożenia dla kanałów dystrybucji turystycznejpl
dc.typeArticle
dc.page.number11-19
dc.contributor.authorAffiliationKatsoni, Vicky - Uniwersytet Zachodniej Attyki, Katedra Zarządzania Turystykąpl
dc.contributor.authorAffiliationFyta, Anna - Athens College, Katedra Filologii Angielskiejpl
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBaedeker, K. (1894). The traveler’s handbook to Greece. Wyd. 2. Leipsic: Karl Baedeker, Publisher.pl
dc.referencesBassano, C., Barile, S., Piciocchi, P., Spohrer, J.C., Iandolo, F., Fisk, R. (2019). Storytelling about places: Tourism marketing in the digital age. W: J.S. Santos, Ó. Lima (red.), Digital marketing strategies for tourism, hospitality, and airline industries (s. 10–20). USA: IGI Global. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.12.025pl
dc.referencesBohls, E., Duncan, I. (2005). Travel writing, 1700–1830: An anthology. Oksford: Oxford Press.pl
dc.referencesBonacini, E., Tanasi, D., Trapani, P. (2018). Digital heritage dissemination and the participatory storytelling project #iziTRAVEL Sicilia: The case of the archaeological Museum of Syracuse (Italy). Acta Imeko, 7 (3), 31–39. https://doi.org/10.21014/acta_imeko.v7i3.584pl
dc.referencesBosangit, C., Hibbert, S., McCabe, S. (2015). If I was going to die I should at least be having fun: Travel blogs, meaning and tourist experience. Annals of Tourism Research, 55, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.08.001pl
dc.referencesBosangit, C., McCabe, S., Hibbert, S. (2009). What are told in travel blogs? Exploring travel blogs for consumer narrative analysis. Amsterdam: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-211-93971-0_6pl
dc.referencesBruner, J. (2002). Making stories: Law, literature, life. Cambridge: Harvard U Press.pl
dc.referencesCarù, A., Cova, B. (2008). Small versus big stories in framing consumption experiences. Qualitative Market Research: An International Journal, 11 (2), 166–176. https://doi.org/10.1108/13522750810864422pl
dc.referencesCohen, E. (1979). The phenomenology of tourist experiences. Sociology, 13, 179–201. https://doi.org/10.1177/003803857901300203pl
dc.referencesCouldry, N. (2008). Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital storytelling. New Media & Society, 10 (3), 373–391. https://doi.org/10.1177/1461444808089414pl
dc.referencesCutler, S., Carmichael, B. (2010). The dimensions of tourist experience. W: M. Morgan, P. Lugosi, J.R. Brent Richie (red.), The tourism and leisure experience. Consumer and management perspective (s. 3–26). Bristol: Channel View Publications. https://doi.org/10.21832/9781845411503-004pl
dc.referencesDelgadillo, Y., Escalas, J.E. (2004). Narrative word-of-mouth communication: Exploring memory and attitude effects of consumer storytelling. Advances in Consumer Research, 31 (1), 186–193.pl
dc.referencesDesforges, L. (2000). Travelling the world: Identity and travel biography. Annals of Tourism Research, 27 (4), 926–945. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00125-5pl
dc.referencesEgger, R., Buhalis, D. (2008). Introduction. W: R. Egger, D. Bu-halis (red.), eTourism case studies: Management & marketing issues in eTourism (s. 1–3). Węgry: Butterworth-Heinemann.pl
dc.referencesEl-Harami, J. (2015). Entertainment and recreation in the classical world – tourism products. Journal of Management and Sustainability, 5 (1), 168–178. https://doi.org/10.5539/jms.v5n1p168pl
dc.referencesEscalas, J. (2004). Narrative processing: Building consumer connections to brands. Journal of Consumer Psychology, 14 (1), 168–180. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1401&2_19pl
dc.referencesEscalas, J.E., Stern, B.B. (2003). Sympathy and empathy: Emotional responses to advertising dramas. Journal of Consumer Research, 29 (4), 566–578. https://doi.org/10.1086/346251pl
dc.referencesFaustino, M., Ferraro, G. (2020). The late foucault: Ethical and political questions. Londyn: Bloomsbury.pl
dc.referencesFrazer, J.G. (1890). The golden bough: A study in comparative religion. Londyn: Macmillan.pl
dc.referencesFreedberg, D., Gallese, V. (2007). Motion, emotion and empathy in esthetic experience. Trends in Cognitive Sciences, 11 (5), 197–203. https://doi.org/10.1016/j.tics.2007.02.003pl
dc.referencesGovers, R., Go, F.M., Kumar, K. (2007). Virtual destination image a new measurement approach. Annals of Tourism Research, 34 (4), 977–997. https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.06.001pl
dc.referencesGreen, M.C., Brock, T.C., Kaufman, G.F. (2004). Understanding media enjoyment: The role of transportation into narrative worlds. Communication Theory, 14 (4), 311–327. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2004.tb00317.xpl
dc.referencesGretzel, U., Fesenmaier, D.R., Formica, S., O’Leary, J.T. (2006). Searching for the future: Challenges faced by destination marketing organizations. Journal of Travel Research, 45 (2), 116–126. https://doi.org/10.1177/0047287506291598pl
dc.referencesGretzel, U., Fesenmaier, D.R., O’Leary, J.T. (2006). The transformation of consumer behavior. W: D. Buhalis, C. Costa (red.), Tourism business frontiers: Consumers, products and industry (s. 9–18). Oksford: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-6377-9.50009-2pl
dc.referencesGretzel, U., Jamal, T. (2009). Conceptualizing the creative tourist class: Technology, mobility, and tourism experiences. Tourism Analysis, 14 (4), 471–481. https://doi.org/10.3727/108354209X12596287114219pl
dc.referencesH.D. (Hilda Doolittle) (1919). Notes on Euripides, Pausanius and Greek lyric poets. New Haven: Beinecke Rare Book and Manuscript Lib.pl
dc.referencesHarloe, K. (2010). Pausanias as historian in Winckelmann’s history. Classical Receptions Journal, 2 (2), 174–196. https://doi.org/10.1093/crj/clq009pl
dc.referencesHassan, A. (2016). Electronic word-of-mouth: An industry tailored application for tourism promotion. W: S. Rathore, A. Panwar (red.), Capturing, analyzing, and managing word-of-mouth in the digital marketplace (s. 61–75). UK: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-9449-1.ch004pl
dc.referencesHsiao, K.L., Lu, H.P., Lan, W.C. (2013). The influence of the components of story-telling blogs on readers’ travel intentions. Internet Research, 23 (2), 160–182. https://doi.org/10.1108/10662241311313303pl
dc.referencesHutton, W. (2005). Describing Greece: Language and literature in the periegesis of Pausanias. Cambridge: CUP.pl
dc.referencesJeuring, J.H.G., Peters, K.B.M. (2013). The influence of the weather on tourist experiences: Analyzing travel blog narratives. Journal of Vacation Marketing, 19 (3), 209–219. https://doi.org/10.1177/1356766712457104pl
dc.referencesKatsoni, V. (2016). An investigation of the tourism distribution channels in the VFR segment. Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal, 9 (1), 19–29.pl
dc.referencesKelley, J.E. (2015). Excursions into modernism: Women writers, travel, and the body. Londyn: Routledge.pl
dc.referencesKlimmt, C., Roth, C., Vermeulen, I., Vorderer, P., Roth, F.S. (2012). Forecasting the experience of future entertainment technology: Interactive storytelling and media enjoyment. Games and Culture, 7 (3), 187–208. https://doi.org/10.1177/1555412012451123pl
dc.referencesKozinets, R., de Valck, K., Wojnicki, A., Wilner, S. (2010) ‘Networked narratives: Understanding word-of-mouth marketing in online communities’. Journal of Marketing, 74, 71–89. https://doi.org/10.1509/jm.74.2.71pl
dc.referencesLavie, T., Tractinsky, N. (2004). Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of web sites. International Journal of Human Computer Studies, 60 (3), 269–298. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2003.09.002pl
dc.referencesLowe, L. (1991). Critical terrains: French and British orientalisms. Ithaca: Cornell U Press.pl
dc.referencesMacCormack, S. (2010). Pausanias and his commentator Sir James George Frazer. Classical Receptions Journal, 2 (2), 287–313. https://doi.org/10.1093/crj/clq010pl
dc.referencesMattila, A.S., Enz, C.A. (2002). The role of emotions in service encounters. Journal of Service Research, 4 (4), 268–277. https://doi.org/10.1177/1094670502004004004pl
dc.referencesMcAdams, D. (1996) Personality, modernity and the storied self: A contemporary framework for studying persons. Psychological Inquiry, 7 (4), 295–321. https://doi.org/10.1207/s15327965pli0704_1pl
dc.referencesMcCabe, S., Foster, C. (2006). The role and function of narrative in tourist interaction. Journal of Tourism and Cultural Change, 4 (3), 194–215. https://doi.org/10.2167/jtcc071.0pl
dc.referencesMcGregor, I., Holmes, J. (1999). How storytelling shapes memory and impressions of relationship events over time. Journal of Personality and Social Psychology, 76 (3), 403–419. https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.3.403pl
dc.referencesMcSweeney, R. (2015). Tristes Tropiques by Claude Lévi-Strauss – melancholy anthropology. Pobrane z: https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/aug/17/tristes-tropiques-by-claude-levi-strauss-melancholy-anthropology (25.11.2019).pl
dc.referencesMoscardo, G. (2010). The shaping of tourist experience: The importance of stories and themes. W: M. Morgan, P. Lugosi, J.R. Brent Richie (red.). The tourism and leisure experience: Consumer and management perspectives (s. 3–26). Bristol: Channel View Publications. https://doi.org/10.21832/9781845411503-006pl
dc.referencesNeuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. (2014). A typology of technology-enhanced tourism experiences. International Journal of Tourism Research, 16, 340–350. https://doi.org/10.1002/jtr.1958pl
dc.referencesNoy, C. (2004). The trip really changed me: Backpackers‘ narratives of self-change. Annals of Tourism Research, 31 (1), 78–102. https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.08.004pl
dc.referencesPace, S. (2008). YouTube: An opportunity for consumer narrative analysis. Qualitative Market Research: An International Journal, 11 (2), 213–226. https://doi.org/10.1108/13522750810864459pl
dc.referencesPausanias (1992). Description of Greece. Books I and II. Tłum i wyd. W.H.S. Jones. Cambridge: Harvard U Press.pl
dc.referencesPretzler, M. (2011). Pausanias. Travel writing in Ancient Greece. Londyn: Bristol Classical Press.pl
dc.referencesPudliner, B.A. (2007). Alternative literature and tourist experience: Travel and tourist weblogs. Journal of Tourism and Cultural Change, 5 (1), 46–59. https://doi.org/10.2167/jtcc051.0pl
dc.referencesRedfield, R. (1985). Herodotus the tourist. Classical Philology, 80 (2), 97–118. https://doi.org/10.1086/366908pl
dc.referencesRoberson, S. (2007) Geographies of the self in nineteenth century women’s travel writing. W: M. Bruckner, H. Hsu (red.), American literary geographies: Spatial practice and cultural production (s. 281–295). Delaware: University of Delaware Press.pl
dc.referencesRobin, R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century. Theory Into Practice, 47 (3), 220–228. https://doi.org/10.1080/00405840802153916pl
dc.referencesSabou, G.C., Nistoreanu, P., Vlad, D. (2014). The ethics of online touristic counselling: A matter of users satisfaction. Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability, 16 (8), 98–117.pl
dc.referencesSchank, R.C., Abelson, R.P. (1995). Knowledge and memory: The real story. W: S.R. Wyer Jr (red.), Knowledge and memory: The real story (s. 1–85). Hillsdale: NJ. Lawrence Erlbaum Associates.pl
dc.referencesSchmallegger, D., Carson, D. (2008). Blogs in tourism: Changing approaches to information exchange. Journal of Vacation Marketing, 14 (2), 99–110. https://doi.org/10.1177/1356766707087519pl
dc.referencesSchulz-Forberg, H. (2005) Unravelling civilization: European travel and travel writing. Bruksela: P.I.E – Peter Lang.pl
dc.referencesStanley, H.M. (1890). In darkest Africa. Nowy Jork: Charles Scribner’s.pl
dc.referencesStewart, R.D. (2013). Most worth remembering, Pausanias, analogy, and classical archaeology. Hesperia, 82, 231–261. https://doi.org/10.2972/hesperia.82.2.0231pl
dc.referencesTussyadiah, P.I., Fesenmaier, R.D. (2016). Marketing destination through first-person stories: A narrative structure analysis. Pobrane z: http://scholarworks.umass.edu/ttra/2007/Presented_Papers/69 (28.11.2019).pl
dc.referencesVolo, S. (2010). Bloggers’ reported tourist experiences: Their utility as a tourism data source and their effect on prospective tourists. Journal of Vacation Marketing, 16 (4), 297–311. https://doi.org/10.1177/1356766710380884pl
dc.referencesWhite, N., White, P. (2004). Travel as transition: Identity and place. Annals of Tourism Research, 31 (1), 200–218. https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.10.005pl
dc.referencesWoodside, A. (2010). Brand-consumer storytelling theory and research: Introduction to a psychology and marketing special issue. Psychology and Marketing, 27 (6), 531–540. https://doi.org/10.1002/mar.20342pl
dc.referencesWoodside, A., Cruickshank, B., Dehuang, N. (2007). Stories visitors tell about Italian cities as destination icons. Tourism Management, 28 (1), 162–174. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.10.026pl
dc.referencesWu, Q. (2006). Commercialization of digital storytelling: An integrated approach for cultural tourism, the Beijing Olympics and wireless VAS. International Journal of Cultural Studies, 9 (3), 383–394. https://doi.org/10.1177/1367877906066884pl
dc.referencesYoungs, T. (2013). The Cambridge introduction to travel writing. Cambridge: CUP. https://doi.org/10.1017/CBO9780511843150pl
dc.contributor.authorEmailKatsoni, Vicky - katsoniv@uniwa.gr
dc.contributor.authorEmailFyta, Anna - annafyta@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.31.1.02
dc.relation.volume31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0