Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk Andrzejen
dc.date.accessioned2015-06-17T07:10:16Z
dc.date.available2015-06-17T07:10:16Z
dc.date.issued2014-11-20en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9835
dc.description.abstractAlthough it is among the most frequently used notions in the study of tourism, the concept of tourism space is understood in a variety of ways. Similar to the term ‘geographical space’, it is often used intuitively, often in quite dissimilar contexts. This paper provides an analysis of the concept of ‘tourism space’ from the perspective of geography, based on a phenomenological approach.en
dc.description.abstractPojęcie przestrzeni turystycznej, chociaż jest jednym z częściej używanych określeń w badaniach nad turystyką, jest różnie pojmowane. Podobnie, jak termin „przestrzeń geograficzna” jest ono często stosowane intuicyjnie, w bardzo różnych kontekstach. W prezentowanym artykule podjęto próbę poddania analizie określenia „przestrzeń turystyczna” z punktu widzenia geografii, ale z wykorzystaniem ujęcia fenomenologicznego.pl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjectspaceen
dc.subjecttourismen
dc.subjecttourism spaceen
dc.subjectphenomenologyen
dc.subjectprzestrzeńpl
dc.subjectturystykapl
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl
dc.subjectfenomenologiapl
dc.titleFenomenologia przestrzeni turystycznejpl
dc.title.alternativeThe Phenomenology of Tourism Spaceen
dc.page.number9-15en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsaw Department of Tourism Geography and Recreationen
dc.referencesALBERS P., JAMES W., 1988, Travel photography: a methodological approach, Annals of Tourism Research, 15, 1, pp. 134-158. doi: 10.1016/0160-7383(88)90076-Xen
dc.referencesANDRIOTIS K., 2009, Sacred site experience. A phenomenological study, Annals of Tourism Research, 36, 1, pp. 64-84. doi: 10.1016/j.annals.2008.10.003 ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=000263693000004&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.referencesCOHEN E., 1979, A phenomenology of tourist experiences, Sociology, 13, 1, pp. 179-201. doi: 10.1177/003803857901300203en
dc.referencesCOHEN E., 1988, Authenticity and commodization in tourism, Annals of Tourism Research, 15, 3, pp. 371-386. doi: 10.1016/0160-7383(88)90028-Xen
dc.referencesDE BOTTON A., 2003, The art of travel, Penguin Books, London.en
dc.referencesEDENSOR T., 2007, Mundane mobilities, performances and spaces of tourism, Social and Cultural Geography, 8, 2 (April), pp. 199-215.en
dc.referencesHAYLLAR B., GRIFFIN T., 2005, The precinct experience: a phenomenological approach, Tourism Management, 26, 4, pp. 517-528. doi: 10.1016/j.tourman.2004.03.011en
dc.referencesJANSEN-VERBEKE M., 2010, Transformation from historic cityscapes to urban tourismscapes. A discussion note, Rivista di Scienze del Turismo, 2, pp. 31-49; http://www.ledonline.it/Rivista-Scienze-Turismo/Allegati/RST-I-2-03-Jansen-Verbeke.pdf (20.12.2013).en
dc.referencesKACZMAREK J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesKOWALCZYK A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe - próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (eds), Kultura i turystyka. Wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 17-33.en
dc.referencesKOWALCZYK A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), Turystyka Kulturowa, 5 (maj), pp. 35-57; http://www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=55 (29.10.2013).en
dc.referencesKULCZYK S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.en
dc.referencesLISOCKA-JAEGERMANN B., 2011, Kultura w rozwoju lokalnym. Dziedzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latynoamerykańskich społeczności wiejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.en
dc.referencesLISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź-Toruń, pp. 50-60.en
dc.referencesMacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Spectrum, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.en
dc.referencesMANSFELDT O.K., 2013, In-between tourism spaces and places: the dynamic design of tourist experiences, http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/wpcontent/uploads/2013/08/mansfeldtsppaper.pdf (29.12.2013).en
dc.referencesMAZURKIEWICZ L., 2012, Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Studia i Monografie, 140, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa.en
dc.referencesMERLEAU-PONTY M., 2005, Phenomenology of perception, Routledge - Taylor and Francis e-Library, London and New York, translated by C. Smith, https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/73535007/Phenomenology+of+Perception.pdf (04.04.2014).en
dc.referencesMETRO-ROLAND M.M., 2011, Tourists, signs and the city. The semiotics of culture in an urban landscape, Asghate Publishing Ltd. - Asghate Publishing Co., Farnham-Burlington. ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=000321170500013&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.en
dc.referencesRYKIEL Z., PIRVELI M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne; ujęcie krytyczne, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź-Toruń, pp. 130-147.en
dc.referencesSTACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, pp. 171-180.en
dc.referencesVAN DER DUIM R., 2007, Tourism scapes. An actor-network perspective, Annals of Tourism Research, 34, 4, pp. 961-976.en
dc.referencesURRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesWANG X., 2006, Travel and cultural understanding comparating Victorian and Chinese literati travel writing, Tourism Geographies, 8, 3, pp. 213-232. doi: 10.1080/14616680600765156en
dc.referencesWIECZORKIEWICZ A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróżach, ser. „Horyzonty Nowoczesności” 66, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.en
dc.referencesWINIARSKI R., ZDEBSKI J., 2008, Psychologia turystyki, ser. „Psychologia wobec współczesności. Psychologia biegu życia”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.en
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna - kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-27.en
dc.referencesYARDE T.N. (no date), Embracing the everyday practising and performing tourism natures in the nature island, http://www.yorku.ca/cerlac/yarde.pdf (28.12.2013).en
dc.referencesZAHAVI D., 2012, Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch, ser. „Myśl Filozoficzna”, Wyd. WAM, Krakówen
dc.contributor.authorEmailakowalcz1@uw.edu.plen
dc.identifier.doi10.2478/tour-2014-0001en
dc.relation.volume24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.