STUDENCI NIE KOŃCZĄCY STUDIÓW. ASPIRACJE, LOSY ŻYCIOWE I ZAWODOWE
Anna Rokicka


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski, Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW „FOLIA Sociologica” Bogusław Sułkowski, Danuta Duraj, Urszula Nowa akowska

  RECENZENT Jan Jeschina

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Hanna Wróblewska

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  KOREKTORZY Joanna Balcerak, Sławomira Rozpara

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Studenci nie kończący studiów. Aspiracje, losy życiowe i zawodowe 

  Rokicka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The book presents an analysis of the life and occupational carreers of drop-out students who left the University before graduation and thereby it deals with main-line problems of student selection both in the course of ...