CONTENT

 1. Pojęcie odwagi i męstwa - od siedmiu mędrców do Demokryta : studium filozoficzno-psychologiczne
  Tadeusz Kobierzycki
 2. Kolumna wężowa : wotum platejskie
  Krzysztof Głombiowski
 3. Consonantes mobiles u Homera i Herodota
  Anna Marchewka
 4. Agony racji w tragediach Eurypidesa : agon psychologiczny Medei
  Jadwiga Czerwińska
 5. Mit o Dike w wersji Aratosa z Soloj
  Joanna Rostropowicz
 6. Kreteńskie święto Theodaisia w "Aitiach" Kallimacha z Cyreny
  Elwira Kaczyńska
 7. Judea i Judejczycy w "Geografii" Strabona
  Małgorzata Wróbel
 8. Semantyka greckich morfemów strony biernej : na przykładzie morfemu -θη
  Remigiusz Popowski
 9. Dwuwiersz Sulpicji Młodszej
  Danuta Jędrzejczak
 10. Historia greckiej retoryki w dialogu "Brutus" M. Tulliusza Cycerona (rozdz. 25-52)
  Magdalena Nowak
 11. Pompa funebris Augusta w oczach Kasjusza Diona
  Ryszard Sajkowski
 12. Grecka myśl filozoficzna w utworach Salwiana z Marsylii
  Gabriela Wcisło
 13. Polskie tłumaczenia "Tristiów" Owidiusza
  Krzysztof Tomasz Witczak
 14. Dwie dwusetne rocznice w literaturze nowogreckiej
  Wanda Amarantidou
 15. Hellenika szkolne na Śląsku XVI-XVIII w.
  Józef Budzyński
 16. Fenomen renesansowego teatru kreteńskiego
  Przemysław Marciniak
 17. Obraz nieba w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego : zarys problematyki
  Maria Łukaszewicz-Chantry
 18. Wprowadzanie do kultury antyku a nauczanie języków klasycznych : ze szczególnym uwzględnieniem metody M. Goliasa
  Lech Bobiatyński
 19. Jak rozumiem pojęcie Latinitas viva : na podstawie praktyki szkolnej w liceum i pracy nad podręcznikiem "Roma Latine dicta"
  Anna Osipowicz
 20. Nauczanie słownictwa i słowotwórstwa języka łacińskiego na podstawie artykułów Adama Trybusa opublikowanych w czasopiśmie "Języki obce w szkole" : pomoc dla nauczycieli
  Wanda Amarantidou

Recent Submissions

 • Grecka myśl filozoficzna w utworach Salwiana z Marsylii 

  Wcisło, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Salvianus von Massilia der christliche Schriftsteller lebte im 5. Jahrhunderts. Er ist um 400 n. Ch. in Trier oder Köln geboren. Nach Abschluss seiner rhetorischen hat er auch noch juristische Bildung genossen. Nach der ...
 • Nauczanie słownictwa i słowotwórstwa języka łacińskiego na podstawie artykułów Adama Trybusa opublikowanych w czasopiśmie "Języki obce w szkole" : pomoc dla nauczycieli 

  Amarantidou, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Adamus Trybus linguam Latinam docendi rationis ac disciplinae peritissimus fuit. In dissertationibus praecepta magistris tradidit, quomodo in lectionibus suos discipulos linguae Latinae verba ac vocabulorum formationem docuerit.
 • Jak rozumiem pojęcie Latinitas viva : na podstawie praktyki szkolnej w liceum i pracy nad podręcznikiem "Roma Latine dicta" 

  Osipowicz, Anna (2003)
  Lingua Latina est in schola disciplina ab aliis differens eo, quod discipuli utilitatem eius experiri paene numquam possunt. 1) doctrinam linguae arte loquendi, audiendi, scribendi legendique privatam, 2) dissensionem ...
 • Wprowadzanie do kultury antyku a nauczanie języków klasycznych : ze szczególnym uwzględnieniem metody M. Goliasa 

  Bobiatyński, Lech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Quo modo alumnos a linguam docendi principiis in antiquorum humanitatem introducere iuvet, proponitur. Cum docendi materia gradatim augeatur, ambas rationes (pragmaticam ac syntagmaticam scilicet) colloquio expercetur. ...
 • Obraz nieba w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego : zarys problematyki 

  Łukaszewicz-Chantry, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Dans les odes de Sarbiewski, on peut distinguer trois sortes d’espaces sacrés: le ciel des poètes, le ciel de la gloire personnifiée, et le ciel chrétien. Nous avons analysé selon un schéma unique trois réalités célestes: ...
 • Fenomen renesansowego teatru kreteńskiego 

  Marciniak, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The island of Crete has experienced three long periods of foreign occupation in medieval and modern times. The occupation by the Most Serene Republic of Venice was the longest and most important considering the contacts ...
 • Hellenika szkolne na Śląsku XVI-XVIII w. 

  Budzyński, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Virum trilinguem ut singularem quandam perfectae eruditionis in renovatis humanioribus litteris imaginem fuisse inter omnes constat; unde etiam in Silesiorum scholis q.d. Latinis iuvenes illis tribus linguis Latinae Graecae ...
 • Dwie dwusetne rocznice w literaturze nowogreckiej 

  Amarantidou, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  En 1998 a passé deuzième centenaire de la mort de Rhigas Phéraios Velestinlis Thettalos, du premier témoin de la Liberté grecque et deuzième centenaire de la naissance de Dionysios Solomos, le plus grand poète de la Grèce ...
 • Polskie tłumaczenia "Tristiów" Owidiusza 

  Witczak, Krzysztof Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The author of this article presents a brief survey of all the known Polish (complete and fragmentary) translations of Ovid’s Tristia. Polish translational accomplishments since the 19th century to modem days are discussed ...
 • Pompa funebris Augusta w oczach Kasjusza Diona 

  Sajkowski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  A solemn funeral became the condition for an emperor’s glorification after Augustus. Most information on pompa funebris of the first princeps exists due to Cassius Dio. The funeral of Augustus was closely related to ...
 • Dwuwiersz Sulpicji Młodszej 

  Jędrzejczak, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  In this article main concentration is on the presentation and analysis of the preserved two-verses poetical fragment of Sulpicia the Younger. The present author discusses the concurrences between these two lines and a ...
 • Semantyka greckich morfemów strony biernej : na przykładzie morfemu -θη 

  Popowski, Remigiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Veteris Testamenti Libro Sapientiae Graeco accuratius perquisito perspicuum apparet generis passivi formas Graecas hos gradus participationis in actione perficienda subiecti passivae enuntiationis significare posse: (1) ...
 • Judea i Judejczycy w "Geografii" Strabona 

  Wróbel, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  In Strabo’s Geography we can find not much informations about Judaea and Judaeans. He described them and their country in the second part of his 16th book, in chapters 35-46. The relation is coherent and comprises three ...
 • Kreteńskie święto Theodaisia w "Aitiach" Kallimacha z Cyreny 

  Kaczyńska, Elwira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
 • Mit o Dike w wersji Aratosa z Soloj 

  Rostropowicz, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Es word die Idee der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft in den Phainomena des Aratos von Soloi besprochen. Aratos stellt eine Konzeption, die völlig unterschiedlich von der Anschauung des Hesiod, beschrieben in ...
 • Agony racji w tragediach Eurypidesa : agon psychologiczny Medei 

  Czerwińska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The subject of the article is a discussion about the agon as a dramatic form of Euripides’ expression. One of its forms is the psychological agon which character and function on the tragedy are presented on the example of ...
 • Consonantes mobiles u Homera i Herodota 

  Marchewka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Lingua Graeca, una inter linguas Indoeuropaeas, consonantes mobiles tenet. Hae litterae, in vocabulorum initio et fine additae, к, v et ς sunt. Graeci v et ς finalia imprimis hiatus vitandi causa usurpaverunt, simul poetae ...
 • Kolumna wężowa : wotum platejskie 

  Głombiowski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  À Istanbul dans l’ancien hippodrome se trouvent les restes de la colonne Serpentin, prélevée à Delphes dans le sanctuaire d’Apollon Pythien, où elle avait été dressée en souvenir de la bataille de Platées (479 av. J.C.). ...
 • Pojęcie odwagi i męstwa - od siedmiu mędrców do Demokryta : studium filozoficzno-psychologiczne 

  Kobierzycki, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The conception of courage and prowess in Ancient Greece is the subject of the article. A survey of various types of bravery has been presented containing many Greek terms with the historical and philosophical context.
 • Historia greckiej retoryki w dialogu "Brutus" M. Tulliusza Cycerona (rozdz. 25-52) 

  Nowak, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Im Dialog Brutus sive de claris oratoribus, in dem Cicero die Geschichte und die Entwicklung der römischen Rhetorik thematisiert, schilderte er kurz die Geschichte der griechischen Rhetorik. Aber seine Abfassung ist nicht ...