Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Introducing a topology by an operation of a set-theoretic boundary 

  Chądzyńska, Alina; Pustelnik, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  A definition of a topology by a boundary operation is considered.
 • Remark on some theorem of Zajíček 

  Horbaczewska, Grażyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Zajićek ([3]) udowodnił, że typowa funkcja rzeczywista ma w każdym punkcie χ ϵ (0,1) istotną, liczbę pochodną. W pracy tej dowodzimy, że twierdzenie to pozostaje prawdziwe, jeśli zastąpimy pojęcie istotnej liczby pochodnej ...
 • Two remarks about surfaces 

  Wilczyński, Władysław; Rzepecka, Genowefa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  It is shown that among continuous functions defined on the unit square and non-decreasing with respect to each variable separately there is neither a function with the greatest nor a function with the smallest surface area.
 • Fixed point index for a new class of nonlinear noncompact operators 

  Przeradzki, Bogdan; Wereński, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  W pracy zdefiniowany jest indeks punktu stałego dla szerokiej klasy odwzorowań zawierającej między innym i odwzorowania granicznie zwarte i DC-odwzorowania. Jest to indeks wielowartościowy w grupie asymptotycznych ciągów ...
 • Upper and lower limits with respect to the m-ideal 

  Wilczyński, Władysław; Wojdowski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
 • Holomorfic solution of nonlinear generalized differential equation 

  Poreda, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
 • On density topologies generated by ideals 

  Hejduk, Jacek ORCID; Kharazishvili, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  W pracy rozważa się pewne własności abstrakcyjnych topologii gęstości przy założeniu warunku przeliczalnego łańcucha. Udowodniono, że dla dowolnej skończonej rodziny niezmienniczych δ-ciał i δ-ideałów spełniających ...
 • Some remarks on nonmeasurable almost invariant sets 

  Kharazishvili, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  We discuss some properties of almost invariant sets in connection with a measure extension problem. We consider a question on the existence of an almost invariant subset of a basic space, nonmeasurable with respect to a ...
 • On the topologies generating quasi-isomorphic rings of continuous functions 

  Pawlak, Helena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  In this paper we show th at two Tychonofr topologies on X are identical if and only if the rings of real continuouis functions corresponding to them are quasi-isomorphic.
 • Small sets in uncountable Abelian groups 

  Kharazishvili, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  We discuss two kinds of small subsets of an uncountable Abelian group: negligible sets and absolutely negligible sets. We prove the existence of some partitions of a given uncountable Abelian group which consist of such ...
 • Functions with fibres large on each nonvoid open set 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
 • On ϭ-ideals without maximal extension 

  Balcerzak, Marek; Wroński, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Scharakteryzowano ϭ-ideały w dowolnej ϭ-algebrze Boole’a, których nie da się rozszerzyć do ϭ-ideału maksymalnego w tej algebrze. Podano kilka zastosowań.
 • An integral formula for a riemannian manifold with two ortogonal distributions 

  Maria Banaszczyk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  We derive global results concerning integrals of curvatures for closed oriented Riemannian manifolds.