Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku

Recent Submissions

 • Ocena zmian zachodzących na lokalnym rynku ciepła w latach 1998-2002 na przykładzie Dolnego Śląska i województwa opolskiego 

  Gogolewska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The author presents a picture оf the local market of heating through changes in heating licences and in structure of heat production and sales pointing to these factors which have shaped this picture and consolidate it. ...
 • Problemy kształtowania rynku ciepła w okresie transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce 

  Strumiłło, Marian; Kędziora, Włodzimierz; Kucharski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The authors analyse primarily problems connected with development of the heat market in large cities. They point to economic and ecological advantages of a heat system based on removed sources of heat and comment on an ...
 • Przesłanki i podstawowe dylematy polskiej polityki energetycznej 

  Dobroczyńska, Agnieszka; Juchniewicz, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The Polish energy sector requires changes and the energy policy should be conceived Properly due to its interrelationships with the concept of Poland’s long-term development. A clear strategy concerning operation of the ...
 • Doświadczenia Unii Europejskiej w liberalizowaniu krajowych rynków energii elektrycznej i gazu 

  Kozak, Małgorzata; Sanderski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  It became necessary to liberalise or introduce competition principles to the electric energy and gas sectors due to their organisational form (monopolies) and burdens carried by their customers. Generally speaking, the ...
 • Bezrobocie w województwie łódzkim 

  Florczak-Bywalec, Jadwiga; Kukulak-Dolata, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The performed analysis of unemployment covers the first three years, during which the Lodz Region operated in its new boundaries. The country’s administrative division carried out in 1999 brought about major changes in ...
 • Dylematy rozwoju ekonomicznego regionu łódzkiego 

  Zajdel, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article deals with dilemmas of the Łódź Region development during the systemic transformation. Hence, its main goal is presentation, among other things, of certain problems connected with plans, conditions and ...
 • Dylematy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa opolskiego w latach 1996-2000 

  Bucka, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article is focussed on development of the sector of small and medium-sized enterprises in the Opole Region over the years 1996-2000. The author discusses the role and importance of a policy pursued by the local ...
 • Produkt krajowy brutto jako miernik rozwoju regionu na przykładzie województwa dolnośląskiego 

  Rynio, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Measures of economic development of particular regions are linked with the following processes: economic growth, structural changes and institutional transformations. From the social point of view there should be added ...
 • Problemy instytucjonalne i finansowe realizacji zadań publicznych w Polsce na szczeblu samorządowym 

  Pancer-Cybulska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Problems connected with limiting public assistance and the necessity of seeking sources of external financing of development at the local level have become particularly important since the time the administrative system ...
 • Obligacje jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego 

  Zasadzki, Włodzimierz; Lucka, Irena; Łucka, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article is focussed on the role played by bonds in financing development projects of local self-government units. It shows that the local self-government faces a necessity of satisfying inhabitants’ needs in the field ...
 • Aktywność samorządów we współpracy transgranicznej a polityka regionalna 

  Rączaszek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The local government is one of the main issues of regional politics. Public interest is the base of all civil administration activities. The self-governing administration in decentralized country decides what is a public ...
 • Regulacja w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym 

  Wojciechowski, Eugeniusz; Wojciechowski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article analyses a regulatory role played by the administrative commune’s organs and the communal administration subordinated to them. An impact exerted by the public authorities on economic activity, for which they ...
 • Rozwój regionalny a procesy usieciowienia w gospodarce światowej 

  Miszczak, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The main aim of this article is showing a rise in the role of networking horizontal connections, it means braid o f economic, institutional, technological and social relations in regional development. Network’s analysis ...
 • Metropolizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej w kontekście procesu globalizacji 

  Korenik, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Globalization’s process proceeding presently in world economy influences not only on firms’ behaviour but also on economic structure of individual countries space. One of main symptoms of globalization’s process is ...
 • Współczesne tendencje rozwoju regionalnego 

  Korenik, Stanislaw; Pięta, Małgorzata; Soczewka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The end of twenty century abounded in numerous events also economic ones. It becomes to count them among intensive transformations in regional development. This article is a trial to seize the most important changes in ...
 • Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy 

  Włodyka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Nowadays human being with their great intelligence potential and ability to use it effectively is a valuable source in economy called human capital. What determines the quality of the above mentioned capital is the current ...
 • Szkolnictwo wyższe a rynek pracy 

  Kryńska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article contains an analysis of the labour market for people with higher education background, which is next confronted with an educational offer of higher education schools. The author discusses changes in education ...
 • Kapital ludzki w Polsce i w Unii Europejskiej 

  Węgrzyn, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The systemic transformation in Poland is usually linked with financial capital as an indispensable factor in transformations taking place here. Tapping domestic and foreign financial capital is to pave the way for enhanced ...
 • Regulacja rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską 

  Wiśniewski, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The author analyses the problem of labour market regulation. He underlines that the labour market regulation in Poland is connected with qualitatively different problems that in the EU countries. Unemployment is counteracted ...
 • Projekty bliźniacze jako narzędzie dostosowania instytucjonalnego Polski do integracji z Unią Europejską 

  Wilk, Kazimiera; Najdora, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The accession of Poland to the European Union requires creating adequate institutional conditions. The strengthening of institutional and administrative capacity of Poland (and other candidate countries) is also in the ...

View more