SPIS TREŚCI

  Wstęp

 1. Badania biograficzne w naukach społecznych
  Kaja Kaźmierska
 2. Artykuły

 3. Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki
  Marek Czyżewski
 4. Biographical Research and Treatment. Some Remarks on Therapeutic Aspects of Sociological Biographical Interviews
  Agnieszka Golczyńska-Grondas, Marek Grondas
 5. Możliwości i ograniczenia przekraczania granic między dyscyplinami naukowymi – na przykładzie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej i interpretatywnie zorientowanej socjologii
  Kamila Biały
 6. Pomiędzy autobiografią a biografią. Biografia literacka jako źródło badań socjologicznych
  Piotr Kulas
 7. Wokół projektu biografii Adama Podgóreckiego: wyzwania koncepcyjne, metodologiczne i społeczne
  Daniel Wicenty
 8. "Pomieszany świat" dzieciństwa Johna Maxwella Coetzee. Pisarstwo autobiograficzne jako przedmiot zainteresowania antropologa kultury
  Aleksandra Rzepkowska
 9. Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL i NRD
  Kaja Kaźmierska, Fritz Schütze
 10. Badacz z Polski na Ukrainie: problemy metodologiczne
  Anna Wylegała
 11. Badanie zderzenia kultur metodą biograficzną
  Artur Wysocki
 12. Recenzje

 13. Book Review: Waniek, Katarzyna. 2012. Polish immigrants to Germany Biographical Analysis of Narrative Interviews with Young Polish People who Left for Germany Between 1989 and 1999. Lodz: Wydawnictwo UŁ
  Andrzej Piotrowski
 14. Book review: Miller, Robert, Day, Graham. 2012. The Evolution of European Identities. Biographical Approaches. Houndmills: Palgrave Macmillan
  Adam Mrozowicki
 15. Recenzja książki: Wojciech Doliński (2012) Nowe ślady. Stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS
  Kaja Kaźmierska

Recent Submissions